Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Klemens
Nazwisko: Wycichowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 13-02-1950
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Leonarda
Znany/a też jako:
Zbigniew Wojciechowski

Zbigniew Wyciechowski


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Jesień 70" nr rej. 12573 założona 31.12.1970 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku dot. wydarzeń grudnia ‘70 na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w tamte wydarzenia. Zbigniew Wycichowski, ślusarz ze Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, został postrzelony 17.12.1970 w Gdyni. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł w Szpitalu Miejskim w Gdyni w dniu 11.01.1971. Został pochowany 14.01.1971 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. IPN Gd 003/14 t. 4, 5, 8, 16, 63, 64, 71, 74, 81, 82, 91, 92 cz.2 (15/IV)
Sprawa Obiektowa krypt. "jesień 70" nr rej. 12573 dot. wydarzeń grudnia ‘70 na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w tamte wydarzenia. W informacji do I Sekretarza KM PZPR w Gdyni z 14.01.1971 poinformowano o operacyjnym zabezpieczeniu pogrzebu Zbigniewa Wycichowskiego, zmarłego w wyniku ran odniesionych po postrzale w trakcie wydarzeń grudniowych w Gdyni. W uroczystościach pogrzebowych w dniu 14.01.1971 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni wzięła udział m.in. delegacja ze Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN Gd 003/137 t. 7, 16 (151/IV)
Sprawa Obiektowa krypt. "Jesień 70". Dodatkowe materiały dotyczące Grudnia '70 na terenie województwa gdańskiego. Akta oznaczone przez MSW klauzulą „nie udostępniać bez pisemnej zgody szefa WUSW”. Zbigniew Wycichowski figuruje w listach i wykazach chorych leczonych szpitalnie oraz zabitych w Gdyni, a także w notatce informacyjnej z 18.05.1971, w której podano, że był ostatnią ofiarą śmiertelną spośród rannych uczestników wydarzeń grudniowych. IPN Gd 466/20 (IPN BU 0748/20,188/IV)
Materiały dodatkowe zgromadzone do sprawy obiektowej „Jesień 70” m.in. opis przebiegu zajść grudniowych na wybrzeżu gdańskim, spisy osób hospitalizowanych i wykazy zabitych. W materiałach Zygmunt Wycichowski figuruje na spisie przyjętych na leczenie w Szpitalu Miejskim w Gdyni. Przechodzi również w „Informacji odnośnie przebiegu zajść na terenie województwa gdańskiego” z 12.01.1971, w której podano, że zmarł 11.01.1971 z powodu obrażeń jakich doznał w dn. 17.12.1970. Został też wymieniony w wykazie ofiar śmiertelnych wydarzeń z 17.12.1970 w Gdyni. IPN Gd 431/1 t. 3, 6, 7 (1285/II-m)
Meldunki Wydziału Śledczego KWMO w Gdańsku z 1971 r. odnośnie osób skazanych przez sądy za udział w wydarzeniach grudnia 1970. Zbigniew Wycichowski znajduje się na wykazie osób tragicznie zmarłych. Na wykazie poza informacjami dotyczącymi zmarłego i jego najbliższej rodziny podano też jednostkę, która miała zajmować się operacyjnym zabezpieczeniem rodziny zmarłego- Referat SB z Gdyni. IPN Gd 0046/88 t. 6 (135/7)