Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Wojciech
Nazwisko: Wojturski
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 06-10-1955
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Amatorzy”, nr rej 17676 prowadzonej przez Wydział V KW MO/WUSW w Rzeszowie w okresie 03.05.1982 - 19.10.1983 na osobę Grzegorza Wojturskiego. Ww. został aresztowany z powodu prowadzenia działalności związkowej pomimo jej zawieszenia. Gromadził i kolportował „nielegalne” wydawnictwa. Zatrzymany został w momencie naklejania ulotek o treści „Solidarność była, jest i będzie”. W trakcie rewizji w mieszkaniu ww. ujawniono „antypaństwowe” ulotki. Po zakończeniu SOR „Amatorzy” (wyrok sądu) dalsze rozpracowanie wymienionego kontynuowano w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Żeglarz”. Materiały sprawy złożono w archiwum pod sygn. 17042/II, a następnie przerejestrowano do sygn. 17574/II. IPN-Rz-044/393 (17574/II).
Akta śledztwa (RSD 14/82) prowadzonego w okresie 05.05.1982-10.08.1983 przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW Rzeszów na Grzegorza Wojturskiego z uwagi na fakt, że wymieniony jako członek zawieszonej NSZZ „Solidarność”, pomimo wprowadzenia stanu wojennego, nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej. Został zatrzymany w trakcie naklejania ulotki z napisem „Solidarność była, jest i będzie”. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono pisma, broszury i ulotki sygnowane przez NSZZ „S” oraz maszynę do pisania. IPN-Rz-052/856 (7805/III).
Akta postępowania prokuratorskiego prowadzonego przeciwko w/w z powodu niezaniechania prowadzenia działalności związkowej - "naklejał on na przystankach MPK ulotki o treści >S< była jest i będzie". W dniu 20.07.1982 skierowano przeciwko w/w akt oskarżenia. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 08.09.1982 skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 30 tys. zł. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta Aresztu Śledczego w Rzeszowie dot. tymczasowo-aresztowanego Grzegorza Wojturskiego. Zatrzymany 02.05.1982, następnie (na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie) aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. Powodem zatrzymania było kontynuowanie przez ww. działalności związkowej poprzez m.in. „gromadzenie ulotek, broszur (…), a także sporządzanie i rozplakatowywanie plakietek o treści >Solidarność była, jest i będzie<” pomimo zawieszenia działalności NSZZ „Solidarność”. Dokumentacja prowadzona była w okresie 07.05.1982 - 28.07.1982. IPN-Rz-53/317.
Kontrolowany operacyjnie od 05.01.1984 przez Wydział V WUSW Rzeszów w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Żeglarz” (nr rej 20178) jako działacz zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność”. Obawiano się, iż w sprzyjających warunkach może podjąć „wrogą działalność” (bierze udział w uroczystościach rocznicowych związanych z NSZZ „S”). Kontrolę zakończono 30.08.1986 po dwukrotnej rozmowie z przełożonym ww. oraz stwierdzeniu, iż jego postawa „nie budzi zastrzeżeń”. IPN-Rz-044/393 (17574/II).
Grzegorz Wojturski rozpracowywany był w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Koperta" (od 12.10.1988) jako kolporter (w latach 1985-1988) wydawnictw NSZZ "Solidarność", "związany z RKW Rzeszów". Sprawa dotyczyła kolportażu "wydawnictw o treści antypaństwowej" na terenie WSK-PZL Rzeszów sygnowanych przez "nielegalną" Regionalną Komisję Wykonawczą (RKW) NSZZ "Solidarność". Sprawa prowadzona była od 11.04.1984 do 18.07.1989 przez Wydział V WUSW Rzszów. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 18167/II. IPN-Rz-044/926 (18167/II) t. 1, 3.
Materiały ewidencyjne. Grzegorz Wojturski wymieniony jest w kartotece Aktów Wrogich MSW (karta T-4) jako członek NSZZ "Solidarność" pracujący na WSK PZL Rzeszów (kierownik rozdzielni). Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.