Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Janiak
Miejsce urodzenia: Góra
Data urodzenia: 08-03-1927
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Andrzej Janiak
urodzony/a 08- 05-1928 Góra
Imiona rodziców: Józef Helena


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Na wniosek Wydziału IV KW MO w Sieradzu Andrzej Janiak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Sieradzu, został internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 32/81 komendanta wojewódzkiego MO w Sieradzu z 12.12.1981, ponieważ „w sytuacjach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego może destrukcyjnie oddziaływać na środowisko wiejskie przez szerzenie fałszywych wiadomości oraz może tworzyć organizacje o charakterze antypaństwowym”. Z Ośrodka Odosobnienia w Sieradzu został zwolniony 24.12.1981 na mocy decyzji nr 3 komendanta wojewódzkiego MO o uchyleniu internowania. Andrzej Janiak figuruje również w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego”, poz. 2751. IPN Ld 053/35 t. 17 (2/25/90), IPN Po 161/1.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Robot”, nr rej. 4556, prowadzony w okresie 29.12.1981 – 12.11.1986 przez Wydział IV KW MO w Sieradzu, następnie Grupę IV/ VI RUSW w Sieradzu w celu inwigilacji Andrzeja Janiaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Sieradzu, internowanego w dniach 13-24.12.1981. W latach 1981-1986 z A. Janiakiem przeprowadzono 6 „rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych”. Sprawę zakończono, ponieważ wg. SB A. Janiak „zaniechał wszelkich kontaktów z byłymi działaczami »Solidarności«”. Akta złożono do archiwum pod sygn. 1084/II. IPN Ld 055/597/J (1084/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Góral”, nr rej. 4675, prowadzony w okresie 17.06.1982– 12.11.1986 przez Wydział IV KW MO w Sieradzu, nast. Grupę IV/ Grupę VI RUSW w Sieradzu w celu inwigilacji sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Sieradzu. Andrzej Janiak występuje w materiałach jako osoba utrzymująca kontakty z głównym figurantem kwestionariusza. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1085/II. IPN Ld 055/598/J (1085/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Grupa”, nr rej. 6439, prowadzona w okresie 15.06.1985 - 16.10.1986 przez Wydział VI WUSW w Sieradzu w celu inwigilacji działaczy NSZZ RI „Solidarność” w województwie sieradzkim. Andrzej Janiak występuje w materiałach jako uczestnik 01.09.1985 ogólnopolskiej pielgrzymki rolników na Jasną Górę w Częstochowie. Akta SOR złożono do archiwum pod sygn. 1071/II. IPN Ld 055/586/J (1071/2) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Zenek”, nr rej. 4256, prowadzonej przez Wydz. IV/ VI KWMO/ WUSW w Sieradzu znajdują się informacje i doniesienia dotyczące Andrzeja Janiaka. IPN Ld 0037/306 t. 2 (1636/I).
Materiały kartoteczne informujące o zarejestrowaniu pod nr. 27/82 zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych na okres 16.02.1982 - 16.02.1984. Zastrzeżenie anulowano 11.05.1984. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.