Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Mieczysław
Nazwisko: Dębski
Miejsce urodzenia: Nieporaz
Data urodzenia: 23-07-1935
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera dokumentację KWMO Wrocław związaną z internowaniem działaczy „Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Z materiałów wynika, że Władysław Dębski, ślusarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy, od września 1981 roku był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” (przewodniczący KZ w miejscu pracy). Po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. W dniu 22.12.1981 został zwolniony z aresztu. Materiały archiwalne IPN Wr 054/799 t. 1 (282/881).
Z zapisów ewidencyjnych (2 karty EO-4-A/77, karta MKr-3) wynika, że w dniu 3.12.1986 Władysław Dębski został zarejestrowany przez RUSW Oleśnica jako „Osoba Zabezpieczona”. Brak informacji o powodach zabezpieczenia. 2.01.1990 materiały zdjęto z ewidencji, a następnie zniszczono „we własnym zakresie”. Akta zniszczono. Wpis oparty na materiałach kartotecznych - 2 karty ewidencyjne EO-4-A/77, karta ewidencyjna Mkr-3.
.