Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon Piotr
Nazwisko: Borkowski
Miejsce urodzenia: Zaolszynie
Data urodzenia: 08-05-1951
Imię ojca: Edward
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Obiektowej krypt. „Solidarność Wiejska” (nr rej. 5396) prowadzonej przez KWMO, a następnie WUSW Siedlce w latach 1981-1986. Rozpracowanie prowadzono w związku z rozpoznaniem działalności „organizacji związkowej” NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych na terenie województwa siedleckiego. Wynika z nich, że Zenon Borkowski został zarejestrowany pod nr 6010 jako figurant do SO krypt. „Solidarność Wiejska”. Ww. był w tym czasie członkiem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie „Mostostalu” Siedlce. Był współorganizatorem ogólnopolskiego strajku NSZZ Rolników Indywidualnych trwającego od 5.11 do 14.12.1981. Internowany 14.12.1981 po pacyfikacji strajku przez oddziały milicji i ZOMO. We wrześniu 1982 zwolniony z internowania. W dalszych latach nadal kontrolowany operacyjnie przez SB. 10.01.1986 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach do nr 81/IV. Akta SO „Solidarność Wiejska” IPN Lu 0420/66 (WUSW Siedlce 81/IV).
Akta internowanego Zenona Borkowskiego. Z materiałów wynika, że w dniu 14.12.1981 Zenon Borkowski został internowany na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Siedlcach w ramach akcji „Jodła”. Podczas internowania przebywał w ośrodkach internowania w Białej Podlaskiej, Lublinie i Włodawie oraz Kwidzyniu. 24.09.1982 został zwolniony z Ośrodka Odosobnienia i pozostawał pod dozorem milicyjnym. Akta internowanego IPN Gd 162/158 (157/9/82).
Zenon Borkowski został zarejestrowany 17.09.1985 pod nr 6010 jako figurant SOR krypt. „Skryci” (nr. rej SOR 6403) prowadzonej od 02.02.1982 przez KWMO w Siedlcach, a następnie WUSW Siedlce. Dnia 2.01.1990 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej, a materiały zniszczono we własnym zakresie. Wypis z dzienników rejestracyjnych 6010 oraz 6403 WUSW w Siedlcach. Materiały SOR krypt. „Skryci” zniszczono w 1990.
Zenon Borkowski został zarejestrowany w dn. 11.06.1986 pod nr 6010 jako figurant SOR krypt. „Biuletyn” (nr rej. SOR 8199) prowadzonej od 21.03.1985 przez WUSW Siedlce. Dnia 2.01.1990 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej, a materiały zniszczono we własnym zakresie. Wypis z dzienników rejestracyjnych nr 6010 oraz 8199 WUSW w Siedlcach. Materiały SOR krypt. „Biuletyn” zniszczono w 1990.
Figuruje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego- darowizna osoby prywatnej. Dar prywatny - alfabetyczny wykaz osób internowanych w stanie wojennym - IPN Po 161/1 (płyta CD).
.