Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Krzysztof
Nazwisko: Frąk
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 13-03-1945
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zapis na karcie ewidencyjnej E-14/1: „Drugostronnie wymieniony brał udział w strajku w dn. 13-16.12.1981 w WSK Świdnik. W zakładzie pełnił funkcję przewodniczącego Samodzielnego Koła Związkowego. Podejrzany o prowadzenie działalności w zawieszonym NSZZ >Solidarność<”. W dniu 12.05.1982 przeprowadzono z ww. „rozmowę ostrzegawczą”. Karta ewidencyjna E-14/1.
Paweł Frąk był rejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Manifestanci” (nr. rej 29590) prowadzonej w latach 1983-1985 przez Wydz. III KWMO, a następnie WUSW w Lublinie. Sprawa została założona w związku z inwigilacją i rozpracowywaniem osób, które uczestniczyły w demonstracjach przeciwko władzom PRL jakie odbyły się na Placu Litewskim w dniach 1 i 3 maja 1983 roku. Materiały SOR dotyczące Pawła Frąka włączono do odrębnego postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko niemu w 1984 roku. 3.09.1985 zakończono prowadzenie rozpracowania. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Lublinie i włączono do akt śledczych gromadzonych pod sygnaturą 14891/III. SOR „Manifestanci” wybrakowano 20.10.1989. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych (dziennik rejestracyjny, archiwalny, protokół brakowania nr 127/89 WUSW w Lublinie). Materiały SOR „Manifestanci” zniszczono w 1989 roku.
27.02.1984 Paweł Frąk został zarejestrowany przez Wydz. Śledczy WUSW w Lublinie w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego RSD 25/83. Na podstawie zgromadzonych przez SB materiałów ww. był podejrzany o pełnienie kierowniczych funkcji „w nielegalnym związku” byłej Solidarności (art. 276§ 1 i 3 kk, art. 278 § 3 kk PRL). 24.07.1984 Sąd Wojewódzki w Lublinie umorzył postępowanie na zasadzie amnestii z 21.07.1984. W dn. 17.02.1988 akta śledztwa zostały złożone w archiwum Wydz. „C” WUSW w Lublinie i włączone do akt gromadzonych pod sygnaturą archiwalną III-14891, a następnie 11.01.1990 roku zniszczone. Wpis na podstawie zachowanych materiałów ewidencyjnych (dziennik rejestracyjny, archiwalny, karta E-14, protokół brakowania akt nr 057/90 z 11.01. 1990, karta rejestracyjna postępowania przygotowawczego nr RSD 25/83 WUSW w Lublinie). Materiały śledcze dotyczące postępowania RSD 25/83 zniszczono 11.01.1990 roku.
Akta śledcze postępowania przygotowawczego nr RSD 19/83 prowadzonego przeciwko Pawłowi Frąkowi przez Wydz. Śledczy KWMO, a następnie WUSW w Lublinie. 4.07.1983 Paweł Frąk został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, podczas rewizji znaleziono przy nim kilka tysięcy ulotek sygnowanych logo NSZZ „Solidarność” wzywających do udziału w manifestacji antyrządowej. W związku z powyższym ww. został aresztowany. Podczas śledztwa funkcjonariusze SB na podstawie zgromadzonych „materiałów operacyjnych” zarzucili P. Frąkowi prowadzenie „nielegalnej działalności związkowej” oraz kolportażu. 25.08.1983 Sąd Rejonowy w Lublinie umorzył postępowanie na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii. 4.03.1985 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW Lublin do nr 14854/III, a następnie zmikrofilmowano. Materiały archiwalne IPN Lu 0218/50 (14854/III), mikrofilm IPN Lu 0220 (mf 14854/3).
Akta penitencjarne tymczasowo aresztowanego Pawła Frąka podejrzewanego o to, że w dniu 04.07.1983 w Lublinie kolportował pisma ulotne o treści nawołującej do udziału w nielegalnej manifestacji na Placu Litewskim w dniu 10.07.1983 (art. 282a kk. PRL). Zatrzymany dnia 04.07.1983, a następnie aresztowany. Został zwolniony z aresztu 25.07.1983. W dn. 25.08.1983 na mocy amnestii z 21.07.1983 Sąd Rejonowy w Lublinie umorzył postępowanie wobec P. Frąka. Akta penitencjarne IPN Lu 23/85 (12/VII/83).
.