Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Janusz
Nazwisko: Dąbrowa
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 29-12-1959
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bogusława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mikrofilm zawiera materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Wieża” (nr. rej 5924) prowadzonej w latach 1984-1986 przez RUSW w Łasku. 4.12.1985 Krzysztof Dąbrowa został zarejestrowany pod nr 6788 przez RUSW w Łasku jako figurant SOR krypt. „Wieża”. W trakcie prowadzonego śledztwa ustalono, że w lecie 1984 roku Krzysztof Dąbrowa był wśród inicjatorów wywieszenia flagi z emblematem NSZZ „Solidarność” na wieży kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Michała Archanioła w Łasku. Funkcjonariusze SB uzyskali informacje, że ww. mógł być bezpośrednio odpowiedzialny za wywieszenie powyższej flagi, jednak nie udało mu się tego udowodnić. 14.01.1986 zakończono prowadzenie rozpracowania. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Sieradzu do nr II/1015, a następnie zmikrofilmowano. Teczkę sprawy zniszczono w 1990, pozostał mikrofilm. IPN Ld 055/554/J (1015/2).
Według zapisów ewidencyjnych (2 karty Mkr-2, dziennik rejestracyjny i archiwalny WUSW w Sieradzu) 28.02.1986 Krzysztof Dąbrowa został zarejestrowany pod nr 6927 przez RUSW w Łasku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Chemik”. Powodem rozpracowania było „podejrzenie o prowadzenie negatywnej działalności politycznej”. 19.12.1989 zakończono prowadzenie sprawy z „powodu zmiany oceny działalności figuranta w świetle aktualnej sytuacji politycznej”. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Sieradzu a następnie zniszczono 23.01.1990. Wpis na podstawie kart ewidencyjnych Mkr-2 oraz, oraz dziennika rejestracyjnego i archiwalnego WUSW w Sieradzu. Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Chemik” sygn. 1052/II zniszczono w 1990 roku.
.