Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Stanisława
Nazwisko: Dudzic
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 30-09-1936
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Dudzic została zarejestrowana w dniu 12.05.1981 przez Wydział III KWMO w Bielsku-Białej w kategorii kandydata na tajnego współpracownika (kTW) pod numerem 5022. W dniu 19.08.982 sprawę przekwalifikowano na sprawę operacyjnego sprawdzenia (SOS) krypt „Maria”. Powód rejestracji: "ww. nawiązywała kontakty z działaczami podziemnych struktur b. NSZZ >Solidarności<". Sprawę zakończono „zaprzestaniem wrogiej działalności”. Materiały w dniu 2.12.1985 złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Bielsku-Białej pod sygnaturą 2245/II. Materiały zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych. Karta Mkr-2, dziennik rejestracyjny b. WUSW w Bielsku-Białej.
Internowana od 18.05.1982 do 27.07.1982 na wniosek Wydz. III KWMO w Bielsku-Białej “z powodu działalności antypaństwowej” art. 42 dekretu z dn. 12.12.1981 r. Osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach. IPN Ka 36/6 t. 1 (2/82), IPN KA 35/33 t. 1, IPN Ka 017/57 t. 2, IPN Ka 35/22 t. 2
Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego w materiałach sygn. IPN Po 161/1 (darowizna osoby prywatnej). IPN Po 161/1
.