Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Chrupek
Miejsce urodzenia: Brzóza
Data urodzenia: 08-05-1936
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dn. 22.03.1984 został zarejestrowany pod numerem 40122 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. “Maska” nr rej. 33542. Powód rejestracji: “wroga działalność w środowiskach, były kolporter literatury pozbawionej debitu komunikacyjnego na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego”. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania “wrogiej działalności”. Materiały 1986 zostały złożone do archiwum Wydziału “C” SUSW pod sygnaturą 9020/II. Materiały zniszczono 10 maja 1990 roku. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisław Chrupek zarejestrowany został w dniu 14.12.1988 roku pod nr. 49186 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ochota” nr rej. 49075. Powód rejestracji: „ww. był organizatorem i członkiem tzw. Komitetu Założycielskiego i >Grupy inicjatywnej< NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Warszawie. Sprawę zakończono 14.06.1989 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 10166/II. Materiały zniszczono w styczniu 1990 roku. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w aktach Prokuratury Okręgowej w Warszawie z roku 1984 dotyczących osób podejrzanych o udział w nielegalnym związku podziemnych struktur b. NSZZ "Solidarność" przy Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym, w ramach działalności którego, w celu wywołania niepokoju publicznego przechowywali, przenosili z zamiarem rozpowszechniania i kolportowali nielegalne wydawnictwa o treści lżącej, wyszydzającej i poniżającej naczelne organa władzy państwowej, a także zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, tj. przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 282a § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk. IPN BU 576/149 t. 1 (II Ds. 65/84).