Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Zygmunt
Nazwisko: Gałązka
Miejsce urodzenia: Garwolin
Data urodzenia: 01-05-1951
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Gałązka zarejestrowany w dniu 20.12.198 przez Wydział III KWMO w Białej Podlaskiej w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryptonim „Klon” pod numerem 4062. KE założony na „działalność antypaństwową naruszającą porządek prawno-polityczny. Zakończony dnia 9.12.1989 z powodu nie stwierdzenia "wrogiej działalności". Materiały 9.12.1989 złożono do Sekcji „C” WZO WUSW w Białej Podlaskiej pod kryptonimem „Zuch” - sygnatura 1353/II, a następnie zmikrofilmowano pod sygnaturą 1353/2. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych. Karta EO-4, Mkr-2.
Akta osobowe internowanego osadzonego pod zarzutem, że mógłby podejmować bądź inspirować działalność na szkodę ustroju socjalistycznego. Internowany od 12.12.1981 do 22.12.1981 na wniosek Wydziału III KWMO w Białej Podlaskiej. Członek NSZZ „Solidarność” działacz związkowy w środowisku nauczycielskim. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białej Podlaskiej. IPN Lu 77/38 (9/II/82).
Ryszard Gałązka otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata na okres 23.01.1982 do 23.01.1984, które zostało przedłużone do 23.01.1986. Zastrzeżenie zostało wniesione przez Wydział III KWMO w Białej Podlaskiej. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego. Karta EO-4-A.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 22 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. Ppl Lu 921/21 dotyczące Ryszarda Gałązki: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.