Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Bartosz
Nazwisko: Gromniak
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 05-08-1961
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Grażyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Krokusy” nr. 39986 (założonej we wrześniu 1988 roku jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia), prowadzonej przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie i dotyczącej powstania oraz działalności Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Szczecińskiej. Materiały zawierają arkusze informacyjne, kwestionariusze, raporty, notatki służbowe oraz meldunki i plany operacyjne. Maciej Gromniak został zarejestrowany pod nr. 40317 jako jeden z figurantów SOR, wymieniony jest w formularzu arkusza informacyjnego o nr. 40317. Sprawę zakończono 17.11.1989, a 1.12.1989 materiały złożono w archiwum pod sygn. 17594/II. IPN Sz 0053/671 (17594/II).
.