Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Władysław
Nazwisko: Dębski
Miejsce urodzenia: Łowicz
Data urodzenia: 27-06-1946
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały zawierają akta kontrolne śledztwa nr rej. 25/85 w sprawie kolportażu ulotek i wydawnictw "KOS" (Komitet Oporu Społecznego) na terenie Kielc, prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach od 26.08.1982 do 30.10.1982 przeciwko Wojciechowi Dębskiemu – byłemu członkowi NSZZ “Solidarność”, który uczestniczył w nielegalnych zebraniach, przyjmował na przechowanie i rozprowadzał wydawnictwa “KOS”, tj. był podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym, art. 282 kk. Wobec wyżej wymienionego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego od dnia 14.09.1982. IPN Ki 012/288 (7618/III), IPN Ki 92/35 (Śl II 87/82).
Akta zawierają Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) dot. Wojciecha Dębskiego, który został zarejestrowany w dniu 9.09.1982 pod numerem 21461 przez Wydział III KWMO w Kielcach jako figurant SOR krypt. „Kos” nr rejestracyjny 21334. Powód rejestracji: "były działacz NSZZ >Solidarności<. Należał do nielegalnych struktur >Solidarności< i wraz z innymi zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw". Rozpracowanie zakończono 10.03.1983 wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Kielcach dn. 20.01.1983 skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata z art. 48 ust. 2 i 9 dekretu o stanie wojennym. Materiały dn. 10.03.1986 złożono w Wydziale „C” WUSW w Kielcach pod sygnaturą 12747/II i zmikrofilmowano - 12747/2. IPN Ki 025/1264 (12747/II).
.