Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Krzysztof
Nazwisko: Czajkowski
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 31-05-1949
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Czajkowski 16.03.1982 został zarejestrowany przez Wydział III KWMO w Elblągu pod nr. 5578 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. “Uczeń” nr rejestr. 5451. Powód rejestracji: “podejrzenie istnienia nielegalnej organizacji i związku z udziałem młodzieży i dorosłych”. Materiały 9.05.1983 złożono do archiwum Wydziału “C” KWMO w Elblągu pod sygnaturą 826/II. Następnie włączono do akt o sygnaturze 1000/II. Materiałów 826/II, 1000/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ww. został zarejestrowany 8.04.1982 przez Wydział V KWMO w Elblągu jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. “Konfetti” nr rejestr. 5626. W materiałach ewidencyjnych brak przyczyny rejestracji. Materiały 23.12.1983 zostały złożone do archiwum Wydziału “C” WUSW w Elblągu pod sygnaturą 908/II. Materiałów o sygnaturze 908/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Andrzejowi Czajkowskiemu i innym, podejrzanym o to, że w 1982 r. na terenie Elbląga przechowywali i rozpowszechniali nielegalne ulotki o charakterze antypaństwowym, tj. o czyny z art. 270 § 1 kodeksu karnego, z art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym, z art. 282 kodeksu karnego. Sąd marynarki wojennej sprawę umorzył na mocy amnestii w dniu 16.08.1983 roku. IPN Gd 253/9530-9538 (Pg.Śl. II 28/82).
Akta kontrolne śledztwa rejestrowane przez Wydział Śledczy KW MO w Elblągu dotyczą wrogiej działalności w okresie trwania stanu wojennego oraz sporządzania i rozpowszechniania ulotek na terenie Elbląga, prowadzonego przeciwko: Andrzejowi Czajkowskiemu i innym, tj. podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. IPN Gd 011/85 t. 1-3 (146/III).
Dn. 17.11.1983 został objęty przez Wydział V WUSW w Elblagu kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. “Przewodniczący” o nr. 7023. Powód rejestracji: “wroga działalność w środowiskach”. Dn. 18.07.1985 został przerejestrowany do nr 8716 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. “Frezer” (nr. rej 8621). Akta zostały złożone 29.04.1986 do archiwum Wydziału “C” WUSW w Elblągu pod sygnaturą 1259/II. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Czajkowski otrzymał zastrzeżenie wyjazdów o nr. Z-I-1537/83 do wszystkich krajów świata (WKŚ) od 4.11.1983 do 4.11.1985 na wniosek naczelnika wydziału V WUSW w Elblągu. Zastrzeżenie zostało zrejestrowane w Wydziale „C” WUSW w Elblągu pod nr. 6963. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów o nr. Z-I-1606/84 do WKŚ od 06.04.1984 do 06.04.1986 na wniosek naczelnika wydziału V WUSW w Elblągu. Zarejestrowane w Wydziale “C” WUSW w Elblągu pod nr. 7605. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.