Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Jerzy
Nazwisko: Grabek
Miejsce urodzenia: Zażółkiew
Data urodzenia: 28-08-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
5.02.1982 Marek Grabek został zarejestrowany pod nr 8811 przez WUSW w Chełmie do Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Krak”. Powód rejestracji „był podejrzany o propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciw linii politycznej partii na bazie byłej NSZZ Solidarność” . Sprawę zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. 5.12.1985 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Chełmie do nr II-822, a następnie 14.11.1989 zniszczono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. dziennik rejestracyjny do nr 8811 b. WUSW w Chełmie, dziennik archiwalny do nr II - 822 b. WUSW w Chełmie, karta ewidencyjna Mkr-2. Materiały KE krypt. "Krak" zniszczono w 1989 roku.
Z akt wynika, że Marek Grabek 20.05.1982 został internowany przez Wydz. Śledczy KWMO w Chełmie z powodu „wrogiej działalności w ramach struktur NSZZ Solidarność” (art.42 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym). Osadzony na terenie ZK w Lublinie. 24.07.1982 został zwolniony z internowania. Materiały archiwalne IPN Lu 23/99 (36/VII/82)
Według zapisów ewidencyjnych z 1982 roku figuruje w kartotece aktów wrogich wobec PRL b. Biura Śledczego MSW jako działacz „nieformalnej grupy” byłych członków NSZZ „Solidarność”. 2 karty T-4 z kartoteki aktów wrogich wobec PRL b. Biura Śledczego MSW.