Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Zdzisław
Nazwisko: Walicki
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 20-08-1962
Imię ojca: Józef
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w SOS krypt. "Wspólnota". Sprawa dotyczyła powołanego w Rzeszowie Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Uczniów "Wspólnota odnowienia" (G. Walicki był jednym z jego założycieli). Skupiał on uczniów szkół średnich z terenu Rzeszowa i Łańcuta, w jego ramach zamierzano działać na rzecz środowiska uczniowskiego oraz prowadzić konsultacje i współpracować z NSZZ "Solidarność". Postanowiono m.in. poprzeć strajk w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie (założenie w dniu 06.01.1981 biało-czerwonych opasek) domagano się też wznowienia projekcji filmu "Robotnicy `80". G. Walicki miał również być wykonawcą i kolporterem "antypaństwowych" ulotek i napisów (m.in. przeciwko gen. W. Jaruzelskiemu) na terenie Rzeszowa. IPN-Rz- 043/1084 (16883/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie (od 16.11.1983) w ramach SOR krypt. "Incydent" jako jedna z osób podejrzanych o wywieszenie na drzewie tablicy z napisem "Solidarność" oraz wypalenie napisu ZSMP (Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej)" na polskiej fladze podczas pobytu polskiej grupy studentów na Węgrzech. Sprawę zakończono z powodu braku możliwości jednoznacznego wskazania winnych. Z w/w przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, podjęto decyzję o zastrzeżeniu G. Walickiemu wyjazdów za granicę oraz postanowiono objąć go dodatkową kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. IPN-Rz-043/1215 (17107/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako osoba objęta uprzednim sprawdzeniem w ramach SOS krypt. "Incydent" oraz jako członek Niezależnego Zrzeszenia Uczniów "Wspólnota Odnowienia" (w okresie nauki w I LO w Rzeszowie). W materiałach znajduje się m.in. oświadczenie G. Walickiego o treści: "Oświadczam, że nie wyrażam zgody na proponowaną mi współpracę" z dnia 08.11.1983. Kontrolę zakończono w związku z zaprzestaniem prowadzenia przez ww. dalszej działalności o charakterze politycznym. IPN-Rz-044/72 (17215/II)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-2687/84 wniesione na wniosek Wydz. III WUSW Rzeszów na okres od 20.02.1984 do 10.02.1986. Zastrzeżenie obejmowało wszystkie kraje świata (WKŚ). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych
.