Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Cieślewicz
Miejsce urodzenia: Mieleszyn
Data urodzenia: 09-02-1953
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany od 20.12.1976 przez Wydz. III KWMO w Poznaniu w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Cieśla” nr rej. 25094. Powodem założenia sprawy było przywiezienie przez ww. z zagranicy literatury bezdebitowej - zbioru felietonów Stefana Kisielewskiego „100 razy głową w ścianę”, którą pożyczał znajomym studentom UAM w Poznaniu oraz ulotek z demonstracji przeciwko inwazji radzieckiej na Czechosłowację. W ramach prowadzonej sprawy ww. był inwigilowany przez TW ps. „Jerzy” i TW ps. „Generał”, którzy przekazali informację, że Wojciech Cieślewicz w marcu 1976 podczas wyborów do Sejmu i WRN wyrażał krytyczne opinie na temat władz - w lokalu wyborczym namawiał do skreślenia dwóch pierwszych kandydatur z list wyborczych, twierdząc, że jest to „czerwona burżuazja”. Sprawę zakończono 18.01.1977 rozmową ostrzegawczą, podczas której odebrano mu książkę. 20.05.1977 materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 9761/II. Materiały zniszczono 18.08.1988. Zachował się mikrofilm o sygn. mkf 1943/2. IPN Po 0186/1541 (mkf 1943/2).
Akta nadzoru w sprawie „pobicia w dn. 13.02.1982 w Poznaniu Wojciecha Cieślewicza przez nieznanych funkcjonariuszy MO w wyniku czego doznał on ciężkich uszkodzeń ciała”. 19.02.1982 Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu została powiadomiona przez Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu, że w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu przebywał pacjent z obrażeniami głowy, który miał być pobity przez funkcjonariuszy MO. 23.02.1982 Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu wszczęła śledztwo (Pl. Sl. II 49/8), podczas którego ustalono że Wojciech Cieślewicz wraz z inną osobą 13.02.1982 około godziny 17:30 szedł na przystanek tramwajowy na Moście Teatralnym, skąd miał pojechać do domu. W tym czasie na Placu Mickiewicza trwały „nielegalne zgromadzenia”, do których wydzielono pododdziały zwarte MO/ZOMO i służby prewencyjne KMMO w Poznaniu. Kiedy byli na moście, podbiegło do nich 6-7 funkcjonariuszy MO, którzy „poczęli rozpędzać przechodniów, między innymi jeden z funkcjonariuszy MO uderzył Wojciecha Cieślewicza, który po zadanym razie upadł, po czym leżącego bili i szarpali”. Przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł 02.03.1982. Śledztwo umorzono 15.06.1982, ponieważ „wyczerpano możliwości ustalenia sprawców czynu”. W toku postępowania nie ustalono osób odpowiedzialnych za pobicie. IPN BU 551/83.
Akta Biura Śledczego MSW w Warszawie zawierające informacje, notatki, pisma oraz czynności dokonywane w sprawach śledczych z lat 1982-1985, odnoszące się głównie do ofiar stanu wojennego. Wojciech Cieślewicz figuruje na listach ofiar sporządzonych na podstawie audycji Radia Wolna Europa, artykułów publikowanych w „Nowym Dzienniku” wydawanym w Nowym Jorku i sprawozdania Komisji Śledczej Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także w notatce urzędowej z 15.09.1984 opracowanej w Biurze Śledczym MSW na temat okoliczności śmierci i piśmie Szefa WUSW w Poznaniu z lipca 1984 do Rzecznika Prasowego MSW w Warszawie w jego sprawie. IPN BU 01543/2 (246/34).
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z działalności w okresie X kadencji Sejmu RP (1989-1991). Materiały zawierają opinie i analizy akt śledztwa dotyczące zgonów osób objętych pracami Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW. W aktach znajduje się polecenie przekazania akt sprawy Pl. Sl. II-40/82 dotyczącej okoliczności pobicia i śmierci Wojciecha Cieślewicza do Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu wraz ze stanowiskiem Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW. Według Komisji postanowienie Prokuratury o umorzeniu postępowania zostało wydane bez pełnego rozważenia i przeanalizowania zebranych dowodów. IPN BU 2262/4 t. 1.
Materiały Wydz. Śledczego WUSW w Opolu prowadzone od 28.09.1989 do 20.11.1989 dotyczące powołania przez Sejm PRL w sierpniu 1989 Nadzwyczajnej Komisji do Zbadania Działalności MSW. Materiały zawierają m.in. wykazy ofiar śmiertelnych od 13.12.1981 do 15.07.1989 wynikłych z represyjnych działań sił porządkowych oraz przypadki śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach sporządzone na podstawie raportów Komitetu Helsińskiego w Polsce. Wojciech Cieślewicz figuruje jako bezpośrednia ofiara działań represyjnych w wykazie z 25.07.1989. IPN Wr 218/83 (1864/10).
.