Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Jan
Nazwisko: Klimaszewski
Miejsce urodzenia: Kętrzyn
Data urodzenia: 02-02-1961
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 19.01.1982 przez Wydz. III KWMO we Włocławku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Apel”, nr rej. 4312. Sprawę założono w związku z tym, że ww. był członkiem nieformalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą „Niepodległość”. Ww. zajmował się kolportażem antykomunistycznych ulotek. Sprawę zakończono 16.08.1982 złożeniem akt do archiwum pod sygn. 552/II. Materiały o sygn. 552/II zniszczono 18.12.1989 za protokołem brakowania nr 14/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta postępowań karnych z lat 1981-1984 prowadzonych przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW we Włocławku zawierające meldunki o wszczęciu śledztw, przedstawieniu zarzutów, postanowienia o umorzeniu dochodzenia. 31.01.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy wszczęła śledztwo w trybie doraźnym (Pg.Śl.II-30/82) zlecając przeprowadzenie go Wydz. Śledczemu KWMO we Włocławku (RSD 2/82) w sprawie kolportażu ulotek antysocjalistycznych. W wyniku śledztwa ustalono, że za kolportaż ulotek odpowiadała nieformalna grupa sześciu osób; zabezpieczono maszynę do pisania, drukarenki szkolne, matryce i kilkaset ulotek. Zatrzymano i zarzuty przedstawiono sześciu osobom, w tym Mariuszowi Klimaszewskiemu, podejrzanemu o to, że „ w okresie od 18 do 31.01.1982 r. drukował i kolportował wspólnie z innymi osobami ulotki o treści antypaństwowej. Wymienionego zatrzymano podczas zorganizowanej zasadzki po wyjściu z katedry, w której pozostawił ulotki. Podczas przeszukania jego mieszkania odnaleziono maszynę do pisania, drukarki szkolne i wykonane z nich matryce”. Wobec ww. zastosowano areszt tymczasowy. Postępowanie zakończono 03.03.1982 wnosząc akt oskarżenia. IPN By 073/73 (106/III).
Akta sprawy przeciwko Mariuszowi Klimaszewskiemu i pięciu innym osobom oskarżonym o rozpowszechnianie na terenie Włocławka ulotek i biuletynów o treści „antypaństwowej”. 03.03.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy wniosła akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Klimaszewskiemu i pozostałym osobom w związku z rozpowszechnianiem fałszywych informacji „poprzez sporządzanie, gromadzenie, drukowanie ulotek i ich kolportaż” w okresie od 8 do 31.01.1982. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 20.03.1982 Mariusz Klimaszewski został skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na 3 lata pozbawienia praw publicznych. 16.12.1982 Sąd POW w Bydgoszczy postanowił udzielić Mariuszowi Klimaszewskiemu przerwy w karze pozbawienia wolności na 1 rok, począwszy od 21.12.1982- tego samego dnia został zwolniony z ZK w Potulicach. 01.08.1983 Sąd POW w Bydgoszczy wydał postanowienie o darowaniu ww. kary pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych. 26.10.1989 Sąd POW w Bydgoszczy postanowił „przebaczyć i puścić w niepamięć skazanie” Mariusza Klimaszewskiego oraz zarządził zatarcie skazania. IPN By 51/80-81.
Akta osobowe Mariusza Klimaszewskiego tymczasowo aresztowanego 1.02.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy w związku z toczącym się postępowaniem Pg.Śl.II-30/82 i osadzonego w Zakładzie Karnym we Włocławku. 20.03.1982 Sąd POW w Bydgoszczy (So.W. 132/82) skazał ww. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na 3 lata. Orzeczoną karę odbywał od 04.05.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. 16.12.1982 Sąd POW w Bydgoszczy postanowił udzielić Mariuszowi Klimaszewskiemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na 1 rok, począwszy od 21.12.1982 uzasadniając decyzję umożliwieniem ww. kontynuowania studiów. Na podstawie powyższej decyzji został zwolniony z ZK w Potulicach 21.12.1982. W dn. 01.08.1983 Sąd POW w Bydgoszczy wydał postanowienie objęcia Mariusza Klimaszewskiego amnestią i darowania wymierzonej kary. IPN By 839/64 (38/1609b).
Meldunki dzienne Komendanta MO we Włocławku, naczelników wydziałów KW MO we Włocławku przesyłane w ramach akcji "Lato 80" dot. sytuacji społeczno-politycznej w woj. włocławskim za okres od 01.01.1982 do 28.02.1982. Mariusz Klimaszewski przechodzi w dwóch meldunkach , jako osoba zatrzymana 31.01.1982 w kościele katedralnym we Włocławku w trakcie kolportażu ulotek. Ww. należał do organizacji młodzieżowej "Niepodległość". Był tez członkiem "NZS-u". W trakcie przeszukania mieszkania ww. zabezpieczone różne przedmioty związane z drukiem ulotem m.in. maszynę do pisania, papier. IPN By 078/18 t. 33, 34.
Objęty kontrolą operacyjną prowadzoną od 13.02.1984 do 30.07.1985 przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Okoń" nr rej. 10649 po odbyciu kary za kolportaż ulotek antykomunistycznych na terenie Włocławka w styczniu 1982. Kontrolę zakończono wraz z zaprzestaniem prowadzenia przez ww. działalności o charakterze antysocjalistycznym. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1489/II. Materiały o sygn. 1489/II zniszczono 26.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KWMO we Włocławku prowadzone od 01.12.1980 do 15.05.1984. W materiałach znajdują się postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę oraz rejestr osób, którym zastrzeżono wyjazd. Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkich Krajów Świata) od 08.02.1982 do 08.02.1984 wobec Mariusza Klimaszewskiego zostało wydane 08.02.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO we Włocławku. Decyzję uzasadniono tym, że ww. jest „podejrzany o drukowanie i kolportaż ulotek o treści antypaństwowej od 18.01.1982 r. do 31.01.1982 r”. W zastrzeżeniu znajduje się również informacja o tym, że wobec ww. toczy się postępowanie karne (nr sprawy, do której wydano zastrzeżenie: RSD-2/82). Zastrzeżenie anulowano 28.03.1984. IPN By 080/431 (33/8).
.