Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lidia Urszula
Nazwisko: Brzozowska
Nazwisko rodowe: Oniszczuk
Miejsce urodzenia: Giżycko
Data urodzenia: 21-10-1955
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowana 21.06.1977 pod nr 18569 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Fala” nr rej. 18481 prowadzonej od 11.06.1977 do 4.01.1978 przez Wydz. III KWMO w Krakowie w związku z udziałem ww. w „nielegalnym zgromadzeniu antysocjalistycznym”. Sprawę zakończono „poinformowaniem władz politycznych”, materiały złożono do archiwum pod sygn. 14151/II. Materiałów o sygn. 14151/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowana 29.12.1978 pod nr 4588 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) w dn 23.11.1978 zmienionej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Absolwent”, nr rej. 3590, prowadzonej od 01.02.1978 przez Wydz. III KWMO w Toruniu. Sprawa dotyczyła działalności w nieformalnej grupie antysocjalistycznej w ramach duszpasterstwa akademickiego i "Klubu Inteligencji Katolickiej". Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą i sprawę zakończono 18.09.1979. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 433/II. Materiały o sygn. 433/II zniszczono 05.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Echo” nr rej. 5117 prowadzona od 19.09.1979 przez Wydz. III KWMO w Toruniu z powodu zaangażowania Lidii Brzozowskiej w „w działalność antysocjalistyczną na terenie Torunia” i jej udziału w zgromadzeniu SKS-u na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 04.03.1980 sprawę przejął Wydz. III KWMO w Olsztynie i zarejestrował ją pod nr 11225. Rozpracowywana w związku z uczestnictwem w nieformalnych grupach o charakterze antysocjalistycznym. Sprawę zakończono 27.08.1981. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 12158/II. Z materiałów zrobiono mikrofilm pod sygn. 2289/2. Akta o sygn. 12158/II zniszczono 4.12.1987 za protokołem nr 33/87. Zachował się mikrofilm o sygn. mkf 2289/2. IPN Bi 0089/2167 (mkf 2289/2).
.