Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Teodor
Nazwisko: Mikołajczak
Miejsce urodzenia: Mrągowo
Data urodzenia: 26-03-1949
Imię ojca: Jan
Imię matki: Weronika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa obiektowa [SO] Sprawa obiektowa "Chemik" dotyczyła kontroli operacyjnej Zakładów Chemicznych "Police" w Policach. J. Mikołajczak figuruje w aktach jako osoba pełniąca funkcję przewodniczącego Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych "Police" i w tym charakterze prowadzącej negocjacje z Ministerstwem Przemysłu Chemicznego. J. Mikołajczak widnieje także jako osoba inicjująca 13.10.1981 akcję protestacyjną w sprawie płatnych urlopów profilaktycznych. IPN Sz 0011/2033
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła wrogiej działalności w zakładach pracy. J. Mikołajczak figuruje jako osoba biorąca udział w kolportażu wrogich materiałów. 17.11.1981 materiały złożono w Wydziale "C" KW MO w Szczecinie, pod nr 13811/II. Materiały zostały zniszczone 21.12.1989. Protokół brakowania nr 2/90 z 12.01.1990 pozycja 1945.
Akta śledztwa Akta śledztwa w sprawie druku i kolportażu przez nieznanych sprawców bez wymaganego zezwolenia na terenie Zakładów Chemicznych "Police" w dniu 10.08.1981 tekstu przemówienia Mariana Jurczyka "O święte prawo do wolnej Ojczyzny". J. Mikołajczak widnieje w aktach jako przewodniczący Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych "Police", odpowiedzialny za powielenie zakwestionowanego przez cenzurę przemówienia w ilości 700 egzemplarzy. 29.08.1981 Prokuratura Rejonowa w Policach z siedzibą w Szczecinie umorzyła śledztwo wobec znikomego społecznego niebezpieczeństwa czynu. IPN Sz 0013/268 (14395/III)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Jana Mikołajczaka. 29.08.1982 J. Mikołajczak został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komisariatu MO w Gryfinie i doprowadzony do Aresztu Śledczego w Szczecinie. Został tymczasowo aresztowany z powodu przechowywania, przewożenia i rozpowszechniania materiałów które zawierały "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz wzywające do akcji protestacyjnej". 06.09.1982 areszt tymczasowy został uchylony z powodu ustania przyczyn jego zastosowania. IPN Sz 49/1025
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kwestionariusz ewidencyjny "Piorun" został założony na Jana Mikołajczaka jako uczestnika kontrpochodu zorganizowanego przez podziemną "Solidarność" 01.05.1983. Prowadzenie kwestionariusza zostało zakończone po zaprzestaniu przez figuranta wrogiej działalności. 02.02.1984 materiały złożono wraz z materiałami SOS "Przemówienie" nr 22361 w Wydziale "C" WUSW w Szczecinie pod nr 13811/II. Materiały zniszczono 21.12.1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta w sprawie przywrócenia do pracy Akta w sprawie Jana Mikołajczaka przeciwko Zakładom Chemicznym "Police" o przywrócenie do pracy. Zakłady Chemiczne "Police" w Policach rozwiązały umowę o pracę z J. Mikołajczakiem bez wypowiedzenia 16.06.1983 za udział w nielegalnej kontrmanifestacji 01.05.1983 w Szczecinie. Sprawa ostatecznie zakończyła się 08.02.1985 oddaleniem odwołania J. Mikołajczaka przez Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. IPN Sz 136/1
Akta administracyjne Rejestr osób amnestionowanych 1983, 1984 i 1986 r. Jan Mikołajczak widnieje w nim pod nr 68 jako osoba objęta amnestią z dniem 19.08.1983 przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. IPN Sz 0012/477 t. 1 (1513/IV)
.