Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Adam
Nazwisko: Musielak
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 02-02-1953
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 12.11.1981 przez Wydz. III KWMO w Bydgoszczy do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Komisja” nr rej. 19608 prowadzonej w związku z tym, że 12.11.1981 współorganizował strajk solidarnościowy w ATR (Akademii Techniczno-Rolniczej) w Bydgoszczy. Sprawę zakończono 15.03.1982, materiały złożono w archiwum pod sygn. 5929/II. Materiały o sygn. 5929/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Musielak został zarejestrowany 09.12.1981 przez Wydz. III KWMO w Bydgoszczy pod nr 19691 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Kuźnia” nr rej. 7653 prowadzonej od 8.12.1970 do 10.01.1990 przez Wydz. III KWMO/WUSW w Bydgoszczy. Następnie przerejestrowany pod tym samym numerem do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Gracz” nr rej. 19832 jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" zatrudniony na ATR w Bydgoszczy. W związku ze sprawą 31.12.1981 Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy wydał zastrzeżenie wyjazdów za granicę. Materiały SOS krypt. „Gracz” 20.06.1985 złożono do archiwum do sygn. 6487/II i zniszczono 19.01.1990. Materiały dotyczące SO krypt. „Kuźnia” zniszczono 10.01.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały dotyczące członków NSZZ „Solidarność” z terenu województwa bydgoskiego internowanych w czasie stanu wojennego w ramach rozpracowania operacyjnego kryptonim „Gotowość”/„Gniazdo” nr rej. By 18917 prowadzonego od 10.10.1980 przez Wydz. III „A”/V KWMO w Bydgoszczy. Andrzej Musielak był internowany w ramach akcji „Jodła” (zarejestrowany pod nr 19744) na podstawie nakazu nr 33/81 wydanego przez KWMO w Bydgoszczy. Początkowo przebywał w ośrodku odosobnienia w Potulicach. 31.03.1982 został skierowany do ośrodka odosobnienia w Strzebielinku. Skarga Andrzeja Musielaka odwołująca się od decyzji o internowaniu złożona 18.12.1981 została rozpatrzona negatywnie. Decyzją KWMO w Bydgoszczy nr 49/81/U z 02.07.1982 uchylono nakaz internowania. Materiały złożono 31.01.1983 w archiwum pod sygn. 1364/IV. IPN By 069/1357 (1364/IV) t. 3.
Akta Andrzeja Musielaka internowanego 13.12.1981 przez KWMO w Bydgoszczy decyzją nr 33 z 12.12.1981. Skierowany do ośrodka odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Potulicach. 31.03.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. W uzasadnieniu decyzji internowania podano, że Andrzej Musielak „może podjąć działanie zakłócające porządek publiczny”. Internowanie uchylono decyzją 49/81/U wydaną 02.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. 10.07.1982 Andrzej Musielak został zwolniony. IPN Gd 159/253.
Akta operacyjne zawierające informacje i meldunki Wydziałów III KWMO/WUSW i Dep. III MSW dotyczące środowiska akademickiego i uczniowskiego od 29.12.1987 do 08.03.1988. Andrzej Musielak figuruje w aktach jako członek prezydium ZR i Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” w ATR w Bydgoszczy, organizator strajku ostrzegawczego pracowników uczelni w 1980 i osoba wspierająca strajk studentów ATR na przełomie listopada-grudnia 1981. Z ww. przeprowadzono trzy rozmowy ostrzegawcze, podczas internowania odmawiał rozmów operacyjnych. 01.10.1982 odwołany ze stanowiska pracownika dydaktycznego ATR i przeniesiony na stanowisko techniczne, w celu odizolowania od studentów. W 1983 brał udział w kontrmanifestacji 1-majowej. Postępowanie dotyczące ukarania ww. zostało umorzone 21.07.1983 na mocy amnestii. W materiałach znajdują się informacje o rozpracowywaniu ww w ramach SOS krypt. „Gracz” nr rej. 19832 oraz o jego kontrolowaniu w ramach SO krypt. „Kuźnia” nr rej. 7653. IPN BU 01232/99.
Od 27.03.1986 pozostawał w zainteresowaniu Wydz. III Zarządu V Szefostwa WSW (zarejestrowany pod nr GL-00631/54). Materiałów brak. Wpis na podstawie ZSKO.
Rozpracowywany od 27.10.1988 przez Wydz. III WUSW w Bydgoszczy w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Powtórka” nr rej. 28537 w związku z prowadzeniem działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-polityczny na ATR w Bydgoszczy. Sprawę zakończono 05.09.1989, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 7255/II. Materiały o sygn. 7255/II zniszczono 18.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.