Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Niewiadomski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 01-01-1941
Imię ojca: Marceli
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany dn. 28.01.1981 pod nr 7257 do sprawy obiektowej krypt. "W-70" nr rej. 5201, prowadzonej celem "zabezpieczenia operacyjnego kombinatu Budowlanego w Radomiu przed zagrożeniem dywersją i sabotażem". Wiesław Niewiadomski był członkiem i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Kombinacie Budowlanym Zakład Nr 3 w Radomiu. Dotyczące go materiały nr rej. 7257 wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 22.01.1990. Akta SO "W-70", zarejestrowanej dn. 28.09.1979, zachowały się częściowo - złożono je w archiwum dn. 12.02.1990 pod nr 1115/IV (sygn. IPN Ra 08/1100), jednak nie zawierają one dokumentów odnoszących się do Wiesława Niewiadomskiego. Materiałów nie odnaleziono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.