Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Cichocki
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 08-11-1925
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 1948 r.(1945-1948 ZWM, 1948-1956 ZMP); w latach 1934-1939 członek „Czerwonego Harcerstwa” - „Gromada Zakrzówek” w Krakowie; w lutym 1945 r. wstępuje do Związku Walki Młodych i zostaje skierowany do Grupy Operacyjnej przy posterunku MO w Kobierzynie, gdzie pełni służbę patrolową i wartowniczą (m.in. przy ochronie obiektów byłego obozu jenieckiego); w maju 1945 r. skierowany przez Zarząd Miejski ZWM do Krakowskiej Grupy Operacyjnej, która wyjechała do Wrocławia „w celu organizacji i utrwalania Władzy Ludowej”; powołany w lipcu 1945 r. do wojska brał udział jako dowódca drużyny w Grupie Operacyjno-Propagandowej „w kampanii >Referendum< oraz wyborach do Sejmu” w miejscowościach na terenach województw: katowickiego i warszawskiego (w ankiecie podaje [k.12], że brał udział w likwidacji oddziału WIN w gminie Ciechanów, pow. Płońsk); od stycznia 1948 zatrudniony w Żarach, k. Żagania w Szkole Przysposobienia Przemysłowego; pełni tam również funkcję sekretarza szkolnej organizacji PPR; od sierpnia 1948 r. kierownik Wydziału Agitacji i Propagandy w Zarządzie Powiatowym ZMP w Żarach (pełnił tam również funkcję sekretarza POP PPR następnie PZPR); po ukończonym w 1949 r. kursie kadry ZMP przygotowującej do kierowania brygadami Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” skierowany do 38 Ochotniczej Brygady ZMP w Nowej Hucie jako z-ca dowódcy brygady ds. polityczno-wychowawczych; w czerwcu 1950 r. kierownik Wydziału Agitacji i Propagandy Zarządu Powiatowego ZMP w Nowej Hucie oraz I sekretarz POP; od 01.09.1952 słuchacz rocznej Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej w Krakowie; w 1957 r. pracownik Huty im. Lenina w Krakowie; w latach 1960-1961 kierownik Administracji Domów Mieszkalnych na oś. Krakowiaków i Górali w Nowej Hucie; w latach 1972-1980 dyrektor Hoteli Pracowniczych Resortu Gospodarki Komunalnej w Nowej Hucie; od grudnia 1981 r. członek Oddziału Polityczno-Obronnego (ORMO) przy KD PZPR Kraków-Nowa Huta, od 13.04.1983 dowódca Jednostki Polityczno-Obronnej przy tym komitecie.

Źródło: AIPN Kr 393/5908, akta członka ORMO, k. 2-14.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Komitet Powiatowy Kraków PZPR 01-06-1952 30-06-1952 AIPN Kr 393/5908, k. 10.
II Sekretarz KZ Przedsiębiorstwa Przemysłowego Budowy Huty im. Lenina Kraków PZPR 01-07-1952 31-12-1956 AIPN Kr 393/5908, k. 10.
Instruktor KD Kraków - Nowa Huta Kraków PZPR 01-07-1958 31-12-1960 AIPN Kr 393/5908, k. 10.
Starszy Instruktor KD Kraków - Nowa Huta Kraków PZPR 01-01-1962 31-12-1964 AIPN Kr 393/5908, k. 10.
I Sekretarz KZ Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Krakowie Kraków PZPR 01-01-1965 31-12-1970 AN Kraków, KW PZPR Kr 51/XVI/10/7, uchwały kadrowe 1965 r., b.p.; AIPN Kr 393/5908, k. 10.
Instruktor KD Kraków-Nowa Huta Kraków PZPR 01-01-1971 30-06-1972 AIPN Kr 393/5908, k. 10.
Członek Dzielnicowa Komisja Kontroli Partyjnej KD Kraków - Nowa Huta Kraków PZPR 1974 1977 AIPN Kr 393/5908, k. 6.
.