Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Kazimierz
Nazwisko: Chybiński
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 14-12-1947
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dn. 26.01.1982 został zarejestrowany pod numerem 12711 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim “Związkowiec” prowadzonej przez Wydział III KW MO w Olsztynie. W związku z negatywną działalnością polityczną, został tymczasowo aresztowany. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego umorzył wyrokiem postępowanie karne przeciwko ww. na mocy Dekretu z dn. 12.12.1981 o przebaczeniu I puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. Uchylił również areszt tymczasowy zastosowany wobec wymienionego. Materiały złożono 30.06.1982 do archiwum Wydziału “C” WUSW w Olsztynie pod sygnaturą 12243/II. Materiał zniszczono w 21.08.1987 roku. Materiały o sygn. 12243/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Wojciechowi Chybińskiemu, oskarżonemu o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości zawartych w wysyłanej do Wielkiej Brytanii korespondencji, tj. o czyn z art. 273 § 2 kk w zb. z art. 271 § 1 kk. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uniewinnił oskarżonego. Wobec ww. zastosowano tymczasowe aresztowanie od 28.01.1982 roku. IPN By 51/67 (So.W.113/82, Pg. Śl. II-9/82), IPN Bi 167/422 (Pg.Śl.II9/82).
Dn. 30.10.1985 został zarejestrowany pod numerem 9316 jako figurant SOS kryptonim “Narada” (nr rejestr. 9151) prowadzonej przez Pion III RUSW w Braniewie. Powód rejestracji: “uczestnik nielegalnych zgrupowań na terenie obiektów publicznych”. Sprawę zakończono w dniu 7.07.1986 przeprowadzeniem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały złożono w dniu 16.09.1986 do archiwum Wydziału “C” WUSW w Elblągu pod sygnaturą 1282/II. Materiały zniszczono 28.12.1989 roku. Materiały o sygn. 1282/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa KWMO w Olsztynie. Zabarwienie sprawy: “ww. wysłał list do Wielkiej Brytanii zawierający fałszywe wiadomości o sytuacji w PRL – o stanie wojennym”. Sprawa śledcza została zakończona 1.03.1982. Akta śledztwa wraz z aktem oskarżenia przesłano do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy 10.03.1982 na sesji wyjazdowej w Olsztynie na podstawie art. 1 ust. 1 punkt 8 dekretu z dnia 12.12.1981 umorzył śledztwo. Zmienił tryb postępowania z doraźnego na zwykły. Garnizonowa Prokuratura Wojskowa w Olsztynie wniosła rewizję. IPN Bi 086/33 (5543/III), IPN Bi 0090/980 (980/3).
Akta personalne osadzonego. Wobec ww. w 1982 roku zastosowano środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie. Osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie. IPN Ol 49/1607 (268/82), IPN Bi 62/1607 (268/82).
Wojciech Chybiński otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o numerze Z-1004/I do krajów kapitalistycznych (KK) i krajów demokracji ludowej (KDL) od 15.03.1982 roku do 14.03.1984 roku. Zastrzeżenie wniesiono na wniosek Wydziału Śledczego KWMO w Olsztynie, zostało anulowane 12.07.1985 roku. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.