Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Jerzy
Nazwisko: Macheta
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 23-04-1961
Imię ojca: Bogdan
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany do SOS "Srebro", jako podejrzany o nielegalne rozprowadzanie srebrnych łańcuszków z orłem w koronie wśród studentów ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Akta złożono do nr 15617/II - zniszczono w 1994, brak protokołu brakowania. Mat. o sygn. 15617/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany do SOS "Sigma" jako podejrzany o propagowanie wrogich poglądów politycznych. Akta złożono do nr 14943/II - zniszczono w 2010, brak protokołu brakowania. Mat. o sygn. 14943/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta paszportowe W aktach znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdu do krajów kapitalistycznych nr ZT-485/85, wniesione od 01.01.1985 do 31.12.1986 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie. Przyczyną odmowy wydania paszportu jak również książeczki żeglarskiej był negatywny stosunek Tomasza Machety do aktualnej sytuacji politycznej w PRL, a także obawa przed możliwością nawiązania kontaktu z antypolskimi i antysocjalistycznymi ugrupowaniami za granicą. IPN By 680/50661 (EABy 050661)
.