Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Maciej
Nazwisko: Goliszewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 22-02-1951
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały archiwalne związane z internowaniem Jarosława Goliszewskiego, w tym akta osobowe internowanego. Wynika z nich, że 13.12.1981 Jarosław Goliszewski, członek KZ NSZZ „Solidarność” w NBP oraz fotoreporter w Zarządzie Regionu „Mazowsze” został internowany na mocy art. 42 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. Ww. został osadzony w ośrodku internowania w Białołęce, a następnie w sierpniu 1982 został przeniesiony do ośrodka odosobnienia w Strzebielinku. Jarosław Goliszewski został zwolniony w dniu 7.11.1982. Akta internowanego - IPN Gd 159/373 (VIII Ko. 359/08), materiały związane z internowaniem Jarosława Goliszewskiego IPN BU 0787/560 t. 2, IPN BU 0448/573, t. 25.
Teczka Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Emisja” nr rejestr. 46398. Z materiałów archiwalnych wynika, że Jarosław Goliszewski, informatyk zatrudniony w Centrum Elektronicznym NBP, w latach 1980-1982 był figurantem SO „Emisja” prowadzonej w latach 1976-1990 przez Departament III MSW w związku z kontrolą operacyjną centrali NBP w Warszawie. Ww. był aktywnym działaczem „Solidarności" na terenie miejsca pracy, przewodniczącym Zespołu d/s. Informacji i Propagandy przy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" NBP. Internowany przez władze w latach 1981-1982. W 1982 materiały SO krypt. „Emisja” dot. ww., włączono do odrębnego rozpracowania, w ramach którego prowadzono dalsze działania wobec osoby Jarosława Goliszewskiego. Materiały Sprawy Obiektowej „Emisja” IPN BU 0236/428 (2554/IV).
Z materiałów ewidencyjnych wynika, że w latach 1981-1983 Jarosław Goliszewski, był rozpracowywany przez Departament III MSW w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Magik” (nr. rej. 61552). Powód rozpracowania: „Były przewodniczący Zespołu ds. Informacji i Propagandy przy Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w centrali NBP. Internowany dnia 13.12.1981, zwolniony w listopadzie 1982”. Prowadzenie sprawy zakończono w styczniu 1984. W dn. 19.03.1984 materiały rozpracowania zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Biura „C” MSW do nr 51969/II, a następnie zmikrofilmowano. Materiały archiwalne i mikrofilm KE kryptonim „Magik” zniszczono w styczniu 1990 roku ze względu „na brak wartości operacyjnych, historycznych i poznawczych”. Zapis w dzienniku rej. MSW nr 61552, zapis w dzienniku arch. MSW nr 51969/II, karta EO-130 z kartoteki pomocniczej b. Biura "C" MSW.
Teczka zawiera materiały Sprawy Obiektowej krypt. „Periodyk" (nr. rej. 31565) prowadzonej w latach 1981-1988 na Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW „Prasa-Książka-Ruch". Jedną z osób przechodzących w sprawie jest Jarosław Goliszewski. Występuje on w notatce służbowej sporządzonej 15.03.1988 przez Wydz. III-1 KSMO. Wynika z niej, że Jarosław Goliszewski był objęty kontrolą operacyjną w ramach dwóch rozpracowań (sprawy obiektowej na centralę NBP oraz kwestionariusza ewidencyjnego). Przed 13.12.1981 J. Goliszewski pełnił funkcję przewodniczącego „Zespołu ds. Informacji i Propagandy” przy komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej przy centrali NBP, a także fotoreportera w Zarządzie Regionu „Mazowsze”. Z uwagi „na negatywną działalność” J. Goliszewskiego przeprowadzono z nim w dniu 13.12.1981 rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”. W trakcie rozmowy „zachowywał się arogancko i potwierdził swój negatywny stosunek do organów władzy państwowej oraz kategorycznie odmówił podpisania oświadczenia o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w okresie stanu wojennego”. W związku z powyższym władze internowały Jarosława Goliszewskiego. Został zwolniony z internowania w listopadzie 1982. Kontrolę operacyjną ww. prowadzono do stycznia 1984 roku, kiedy stwierdzono iż nie prowadzi on „nielegalnej działalności”. Akta Sprawy Obiektowej kryptonim „Periodyk"- sygn. IPN BU 0999/278 (358/IV/OB).