Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bożena Maria
Nazwisko: Janiszewska
Nazwisko rodowe: Mańkowska
Miejsce urodzenia: Kraśnik
Data urodzenia: 17-09-1942
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z zapisów dziennika rejestracyjnego WUSW Siedlce oraz kart ewidencyjnych wynika że Bożena Janiszewska została zarejestrowana w dniu 3.06.1985 przez Wydz. III WUSW Siedlce pod nr 7625 jako Zabezpieczenie Operacyjne. W ewidencji brak informacji o powodach zabezpieczenia. W 1987 r. materiały włączono do odrębnego rozpracowania. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych: dwie karty ewidencyjne EO-4-A/77, dziennik rejestracyjny WUSW Siedlce.
26.01.1987 materiały Zabezpieczenia Operacyjnego nr 7625 dotyczące B. Janiszewskiej włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Skos” (nr rejestr.7574) prowadzonej od 1985 roku przez WUSW w Siedlcach. W ewidencji brak informacji o charakterze rozpracowania. 2.01.1990 materiały zdjęto z ewidencji i zniszczono ponieważ „nie przedstawiały wartości operacyjnej”. Materiały SOR „Skos” zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych: dziennik rejestracyjny WUSW Siedlce oraz karty ewidencyjne E-16 i EO-4-A/77.
Materiały dotyczą rozpracowania kryptonim „Watra” prowadzonego przeciwko Jackowi Kuroniowi i innym. Teczka zawiera 32 tom sprawy. Bożena Janiszewska jest osobą przechodzącą w sprawie jako podejrzewana o działalność podziemną oraz kolportaż „nielegalnej literatury" na terenie Warszawy i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach. IPN BU 0330/327 t. 32 (6318/III).
Teczka zawiera akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Abe” (nr rejestr. 43124) prowadzonej w latach 1985-1989 przez Wydz. III-2 SUSW. Sprawę założono w związku z rozpracowywaniem osób związanych z wydawaniem i kolportażem podziemnego pisma „Wolne Pismo Most”. W materiałach sprawy przechodzi Bożena Janiszewska podejrzewana o kolportaż „nielegalnej prasy" na terenie Warszawy i Siedlec. IPN BU 0258/418 t. 1 (10243/II).
.