Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena Anna
Nazwisko: Kania
Nazwisko rodowe: Wolany
Miejsce urodzenia: Szczyrk
Data urodzenia: 28-05-1937
Imię ojca: Bd
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Łysy” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 22.06.1983 pod numerem KA-53375 i prowadzona była przez Wydział V KMMO/MUSW Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej dotyczącej „nielegalnych spotkań” byłych działaczy NSZZ „Solidarność” z terenu Huty „Baildon”, którzy w „sprzyjających okolicznościach” mogą podjąć „negatywną działalność polityczną”. Celem sprawdzenia była „kontrola operacyjna” członków powyższej grupy. Irena Kania, która zajmowała się „zbieraniem składek dla rodzin aresztowanych” pracowników huty, a w miejscu zamieszkania posiadała „bardzo dużo książek nielegalnie wydawanych i rozprowadzanych”, została zarejestrowana do SOS „Łysy” 26.03.1984 pod numerem KA-55504, ponieważ była podejrzana o kolportaż ulotek o „wrogiej treści” na terenie Huty „Baildon”. W związku z prowadzoną sprawą przeszukano miejsce pracy i zamieszkania ww. (wynik negatywny). SOS „Łysy” zakończono 19.12.1985 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dniu 14.02.1986 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41753/II. IPN Ka 048/1576 (41753/II).
Akta internowania. Irena Kania, która należała do aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” na terenie Huty „Baildon” w Katowicach została internowana w dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr KA-26, ponieważ „publicznie nawoływałaby do wystąpień p-ko władzy i nie stosowałaby się do obowiązujących zarządzeń”. Zwolniona 17.02.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. W dniu 11.06.1982 akta internowania zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 38599/II. IPN Ka 036/2379 (38599/II).
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww. (zatrzymana 13.12.1981), która od 19.12.1981 przebywała w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, a 24.01.1982 został przewieziona do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku. Zwolniona na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 436/82 w dn. 17.02.1982. IPN Sz 264/34 (16/82).
.