Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eliza Zofia
Nazwisko: Jadczak
Nazwisko rodowe: Gontarek
Miejsce urodzenia: Radzimowice
Data urodzenia: 26-09-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eliza Jadczak została zarejestrowana w dniu 22.01.1980 przez Wydział II KW MO w Płocku jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW) pod numerem 4668. W materiałach ewidencyjnych brak informacji o powodach rejestracji. Materiały w dniu 11.01.1981 złożono do archiwum Wydziału „C” KW MO w Płocku pod sygnaturą 1700/I-k. Materiały zniszczono 17.11.1987 roku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych: dziennik rejestracyjny i dziennik archiwalny KW MO Płock.
Dn. 7.09.1982 została zarejestrowana jako figurantka Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim “Literat” nr rejestracyjny 6592 prowadzonej przez Wydział V WUSW w Płocku. Powód rejestracji: “podejrzana o produkcję nielegalnych ulotek i biuletynów oraz kolportaż na terenie miasta Płocka”. Sprawę zakończono w dniu 12.10.1985 z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały złożono w archiwum Wydziału “C” WUSW w Płocku pod sygnaturą 1076/II. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych: karta Mkr-2, karta EO-4-A/77.
Akta kontrolne śledztwa w sprawie sporządzenia, drukowania i rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej prowadzonego przeciwko: Eliza Jadczak i innym - oskarżona o popełnienie przestępstwa z art. 48 dekretu o stanie wojennym. Wobec ww. zastosowano środek zapobiegawczy – areszt tymczasowy od dnia 8.05.1982. Dn. 12.08.1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Łodzi uniewinnił ją od stawianych jej zarzutów. IPN BU 02944/53 (81/III).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie przechowywania nielegalnej literatury oraz sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania biuletynów i ulotek o treści antypaństwowej, prowadzonego przeciwko: Eliza Jadczak i innym - podejrzana o popełnienie przestępstw z art. 271 i 273 kodeksu karnego. Wobec ww. zastosowano środek zapobiegawczy - areszt tymczasowy od dnia 17.04.1984. Dn. 27.07.1984 Prokurator Rejonowy w Płocku umorzył śledztwo na mocy amnestii. IPN BU 02944/73 (101/III).
Akta prokuratora w sprawie dot. Eliza Jadczak i innym - podejrzani o przestępstwo z artykułu 273 § 2, 271 § 1 i 10 § 2 kk, tj. sporządzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie biuletynów, literatury, ulotek i plakatów z fałszywymi wiadomościami mogącymi wyrządzić poważną szkodę interesom PRL w Płocku od stycznia do 15 kwietnia 1984. IPN BU 489/39 t. 1-4 (S I Ds. 750/84).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego dotyczące Elizy Zofii Jadczak podejrzanej o przestępstwo z artykułu 273 paragraf 2 kk w związku z artykułami: 271 § 1, 10 § 2 i 58 kk - sporządzanie i przechowywanie celem rozpowszechniania wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL w Płocku od stycznia do 15 kwietnia 1984. IPN BU 483/18 (70).
Dn. 29.10.1985 została zarejestrowana przez Wydział III WUSW w Płocku jako figurantka Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim “Legionista” pod numerem 10615. Następnie materiały przekazano do Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, przerejestrowano na SOR “Organizator”. Powód rejestracji: “działalność antypaństwowa naruszająca porządek prawno-publiczny“. "Materiały zniszczono w zakresie własnym”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych: karta EO-4-A/77.
Akta w sprawie karnej prowadzonej wobec E. Jadczak, która została oskarżona z artykułu 282 "a" paragraf 1 kk w związku z artykułem 45 Prawa prasowego w związku z artykułem 10 paragraf 2 i z artykułu 236 kk – działalność w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez rozpowszechnianie bez wymaganego zezwolenia nielegalnych biuletynów „Solidarność Walcząca” i „Poza Układem” oraz znieważenie pełniących obowiązki służbowe funkcjonariuszy MO w Płocku w dniu 7 marca 1986 i w Raciborowie Kutnowskim w dniu 30 kwietnia 1986. IPN BU 517/19 t. 1 (II K. 896/86).
Eliza Jadczak otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o numerze Z-I-20/83 do wszystkich krajów świata (WKŚ) w okresie od 10.02.1983 do 8.02.1986 na wniosek Wydziału V KW MO w Płocku. Następnie zastrzeżono wyjazd do WKŚ w okresie od 20.05.1984 do 20.05.1986 przez Wydział V WUSW w Płocku o numerze Z-I-73/84. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych: karta Pz-35.
.