Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Krystyna
Nazwisko: Brodzka
Nazwisko rodowe: Rzekanowska
Miejsce urodzenia: Lubraniec
Data urodzenia: 17-01-1951
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Marcjanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zofia Brodzka była internowana od 27.04.1982 na wniosek Wydziału III KW MO w Katowicach w ramach akcji "Jodła". Podejrzana o działalność antypaństwową art. 42 Dekretu z 12.12.1981 roku. Aktywna działaczka Solidarności. Inicjowała i inspirowała akcje na terenie uczelni. Po 13.12.1981 krytykowała zasadność wprowadzenia stanu wojennego i działalność WRON. W dniu 27.04.1982 przeprowadzono z nią rozmowę w ramach akcji “Klon” w trakcie której odmówiła składania wyjaśnień odnośnie działalności w Solidarności oraz podpisania zobowiązania o lojalności. Od 29.04.1982 przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach. Uchylono internowanie 23.07.1982. Materiały złożono do archiwum Wydziału “C” KW MO w Katowicach pod sygnaturą 40445/II. IPN Ka 0169/109 (40445/2) mikrofilm.
Zofia Brodzka 16.06.1982 została zarejestrowania jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Polonista” pod numerem 50013 prowadzonego przez Wydział III KW MO w Katowicach. Powód rejestracji: ww. „w latach 1982-1987 prowadziła negatywną działalność polityczną. Przejawiającej się w inicjowaniu akcji protestacyjnych. KE zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności”. Materiały 26.06.1987 złożono do Wydziału „C” KW MO w Katowicach pod sygnaturą 40445/II, następnie materiały zmikrofilmowano pod sygn. 40445/2. Materiały 40445/II zniszczono. IPN Ka 0169/109 (40445/2) mikrofilm.
Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego w materiałach o sygn. IPN Po 161/1 (darowizna osoby prywatnej). IPN Po 161/1.
Ww. otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ) o numerze Z-I-1152/BT. Zastrzeżenie wniesione było przez Wydział III KW MO w Katowicach, zostało anulowane w 1985 roku. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.