Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Romuald
Nazwisko: Barycki
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 07-02-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Donata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Barycki był rejestrowany do nr KI 20636 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Wiąz" prowadzonej przez Wydział V KWMO w Kielcach. Rozpracowywany w okresie 19.01.1982 do 22.12.1982 jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w MPK w Kielcach. Po zdelegalizowaniu Związku, organizował i aktywnie działał w strukturach niejawnych. Materiały złożono 22.12.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach do nr 11736/II. Akta nie zachowały się. Materiałów o sygn. 11736/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Jana Baryckiego (akta internowania). Był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Kielcach. Internowany 30.08.1982 decyzją nr 31/82 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO Kielce. Zwolniony 15.10.1982 decyzją nr 356/82 KWMO w Kielcach. IPN Ki 07/9 (2346/9/IV) oraz mkf IPN Ki 028/10 (2346/9/IV).
Akta internowanego Jana Baryckiego. Internowany 30.08.1982 decyzją nr 31/82 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 15.10.1982 decyzją nr 356/82. IPN Ki 45/16 (15/I/82).
Akta kontrolno-śledcze sprawy prowadzonej przez Wydział Śledczy WUSW w Kielcach w okresie od 11.10.1985 do 30.01.1986 wobec osób podejrzanych o posiadanie i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Jan Barycki był jedną z osób objętych śledztwem. Prokurator Rejonowy w Kielcach 30.01.1986 umorzył postępowanie nr R-27\85 z powodu nie wykrycia sprawców. Materiały złożono 10.03.1987 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 7703/III. IPN Ki 012/364 (7703/III).
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Ośmiornica"/ "Polityk" KI 23186. Zarejestrowany 18.04.1985 pod nr KI 25038 przez Wydział V WUSW w Kielcach. Od 28.01.1988 kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Kierowca" jako aktywny działacz podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Kielcach, utrzymujący kontakty w środowiskach opozycyjnych oraz z uwagi na wcześniejszą działalność w NSZZ "Solidarność" i internowanie. Prowadzenie KE zakończono i akta złożono 28.09.1988 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 13122/II. IPN Ki 08/23 13122/II, IPN Ki 025/1494 (13122/2 mikrofilm).
.