Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfred Gerard
Nazwisko: Bujara
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Data urodzenia: 01-05-1960
Imię ojca: Edward
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Alfred Bujara został objęty inwigilacją szczególną Pg-01094/82 nr rej. 21 z uwagi na prowadzoną działalność antypaństwową. Inwigilację prowadziła Sekcja PG KM MO Tarnowskie Góry. Materiały z inwigilacji przekazano do Wydziału III-A KW MO w Katowicach zgodnie z pismem CB-046/82. Następnie został zarejestrowany w 1981 przez Wydział V KW MO w Katowicach w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim “Piekarz” nr rej. 47348. Powód rejestracji: “w związku z wykorzystywaniem NSZZ >Solidarność< do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Sprawę zakończono 30.05.1982 “zaniechaniem wrogiej działalności”. Materiały złożono do archiwum Wydziału “C” KW MO pod sygnaturą 38843/II. IPN Ka 036/2603 t. 2 (38843/II).
Alfred Bujara został internowany 13.12.1981. Powód internowania podejrzany o „wrogą działalność polityczną” art. 42 Dekretu z dn. 12.12.1981. Zwolniony 27.01.1982 roku. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu oraz Ośrodku Odosobnienia w Raciborzu. IPN Ka 036/2603 t. 1 (38843/II), IPN Ka 218/1.
Ww. widnieje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego – darowizna osoby prywatnej. IPN PO 161/1.
.