Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Bubała
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Data urodzenia: 31-08-1944
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Bubała został internowany w związku z akcją krypt. „Jodła” dn. 14.12.1981 na podstawie decyzji nr R-72/81. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że był „podejrzany o prowadzenie wbrew postanowieniom Dekretu działalności protestacyjnej”. J. Bubałę umieszczono 30.12.1981 w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. IPN Ka 0169/915/J (39209/2).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 39/20 przetrzymywanego od dn. 30.12.1981 w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Dn. 08.03.1982 przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Decyzję o internowaniu uchylono 09.03.1982. IPN Ka 39/20 (9/82).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał od 08.03.1982 do 09.03.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
Jan Bubała został ponownie internowany w związku z akcją „Jodła” dn. 30.08.1982 na podstawie decyzji nr 15/82. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „przebywając na wolności nie przestrzega porządku prawnego i może podjąć inne działalności sprzeczne z prawem”. J. Bubałę umieszczono w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 0169/915/J (39209/2).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 43/618 przetrzymywanego od dn. 30.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 15.10.1982. Pod sygn. IPN KA 42/73 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/618 (45/82), IPN Ka 42/73 (45/82).
Jan Bubała figuruje w materiałach administracyjnych KWMO w Katowicach z lat 1980-1082, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KWMO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Renesans" nr rej. KA 51998 zarejestrowano 21.02.1983 w związku z informacją, że Jan Bubała „w miejscu pracy nie przejawia negatywnej działalności, chociaż w prywatnych rozmowach oświadcza, że należy czekać na odrodzenie się «Solidarności»”. Określany jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej. W ramach KE prowadzonego przez Pion V-2, KM MO w Rudzie Śląskiej, a następnie Pion V-2, MUSW w Rudzie Śląskiej skupiono się na kontroli w/w. w pracy oraz miejscu zamieszkania, ponadto dążono do ustalenia motywów działania i ustalenia „negatywnego wpływu” na załogę. Jana Bubałę kilkukrotnie wzywano do stawienia się na „rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych” przed świętem pracy. W celu pozyskania informacji o w/w. korzystano z Tajnych Współpracowników oraz Kontaktów Operacyjnych. Kwestionariusz zakończono dn. 23.09.1988 z uwagi na „zaprzestanie wrogiej działalności”. Materiały archiwalne zostały złożone do archiwum Wydz. „C” dn. 03.11.1988, gdzie zostały zmikrofilmowane, a następnie wybrakowane. IPN Ka 0169/915/J (39209/2) mikrofilm.
.