Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Wanda
Nazwisko: Kądziela
Nazwisko rodowe: Lipińska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-03-1951
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z zapisów na kartach ewidencyjnych EO-13-A oraz E-14/1, wynika, że Barbara Kądziela (wówczas Lipińska), zatrudniona w Przedsiębiorstwie Automatyki Przemysłowej "Mera-Pnefal", w dniu 17.05.1982 została internowana na wniosek Wydz. V KWMO w Warszawie za uczestnictwo w strajku na terenie zakładu pracy. internowana w Ośrodkach Odosobnienia Warszawa-Grochów oraz w Gołdapi. Internowanie uchylono 12.06.1982. Zapis na karcie ewidencyjnej EO- 13 oraz karcie ewidencyjnej E-14/1, wydruk z komputerowego zbioru danych byłej Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
Barbara Kądziela została zarejestrowana 15.01.1983 pod nr 37424 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Panna” przez Wydz. V KSMO w Warszawie. Powodem rozpracowywania był fakt, iż ww. należała do NSZZ „Solidarność” i po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana. Po zwolnieniu z internowania objęto ją kontrolą operacyjną w miejscu pracy. SB nie zebrała informacji świadczących o tym, że B. Kądziela angażuje się ponownie w działalność opozycyjną. Prowadzenie kwestionariusza zakończono po przeprowadzeniu „rozmowy ostrzegawczej”. 26.11.1986 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW w Warszawie do nr II-9223, a następnie 28.12.1989 zostały one zniszczone. Materiały o sygn. II-9223 zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych (karta rejestracyjna E0-4/77, karta Mkr-2, dziennik rejestracyjny i archiwalny SUSW).
Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego - darowizna osoby prywatnej. Figuruje na liście osób internowanych w stanie wojennym i przewiezionych do Ośrodka Internowania dla Kobiet w Gołdapi. IPN Po 161/1, IPN Po 561/1.
.