Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Gołębiowski
Miejsce urodzenia: Lubraniec
Data urodzenia: 29-08-1957
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe w sprawie karnej prowadzonej przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.296/82) w okresie 5.02.1982-19.07.1982 przeciwko Krzysztofowi Gołębiowskiemu w związku z posiadaniem i możliwością rozpowszechnienia „nielegalnych” druków „Solidarności”. 5.02.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy postanowiła o wszczęciu śledztwa (By 9/82) w trybie postępowania doraźnego „w sprawie gromadzenia ulotek, których treść mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy z uwagi na zawarte w nich fałszywe wiadomości”. Tego samego dnia ww. postawiono zarzuty, że 3.02.1982 w Toruniu przyjął od innej osoby i „przenosił w celu rozpowszechniania” druki „Solidarności”. 11.03.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy postanowiła o zamknięciu śledztwa i wniosła akt oskarżenia w związku z zarzuconym czynem. Wyrokiem z 19.07.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uniewinnił Krzysztofa Gołębiowskiego. IPN By 51/148 t. 1-2.
Akta tymczasowo aresztowanego Krzysztofa Gołębiewskiego, który postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (Pg. Śl 1/82) z 5.02.1982 został tymczasowo aresztowany za przyjęcie i przenoszenie w celu rozpowszechniania druków „Solidarności” (Toruński Informator „Solidarności” nr 4 z 26.01.1982 i „Apel do członków Solidarności), które zawierały „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. 3.03.1982 Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy (Pg.Śl II-4082) przedłużyła termin tymczasowego aresztowania do 3.05.1982. W dn. 22.03.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy postanowił o rozpoznaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego. 6.05.1982 Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy postanowiła o przedłużeniu aresztu do 3.07.1982. W aktach znajduje się również protokół z rozprawy głównej Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 19.07.1982 z postanowieniem o uniewinnieniu i uchyleniu aresztu, który ww. opuścił tego samego dnia. IPN By 232/9 (38/708).
.