Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Antonina
Nazwisko: Kaczmarek
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 24-09-1938
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Antonina Kaczmarek występuje jako figurantka Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Inżynier" prowadzonej przez Wydz. III KWMO/WUSW w Ciechanowie pod nr 3248 w okresie 25.04.1982-06.09.1983. Sprawa dotyczyła kolportowania ulotek nawołujących do zbiorowych wystąpień i została założona na podstawie materiałów z MO na dwie inne osoby, zatrzymane po rozrzuceniu ulotek z jadącego samochodu w miejscowości Wiśniewo. 29.08.1983 Wydz. III WUSW w Ciechanowie zarejestrował Marię Antoninę Kaczmarek jako figurantkę ww. sprawy pod numerem 3875, gdyż w toku prowadzonego dochodzenia zlokalizowano ją jako aktywną działaczkę antykomunistyczną, osobę, która dostarczyła ww. ulotki, a także zbierała pieniądze na pomoc dla internowanych i ich rodzin oraz była podejrzana o przynależność do KPN. W aktach znajdują się m.in. plany operacyjnego zabezpieczenia przebiegu rozprawy przed Sądem Rejonowym w Mławie w dniu 29.09.1983. Z uwagi na umorzenie sprawy, 27.09.1983 SOR krypt. "Inżynier" zakończono, materiały złożono w archiwum pod sygn. 439/II. Z akt wykonano mikrofilm o sygn. 439/2. IPN BU 01329/316 (mkf 439/2).
Objęta śledztwem prowadzonym od 27.04.1982 do 13.07.1982 w sprawie kolportażu ulotek nawołujących do wystąpienia przeciwko władzy. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Mławie (Ds-386/82) z 14.05.1982 tymczasowo aresztowana w związku z podejrzeniem, że w dniu 23.04.1982, będąc członkiem zawieszonego związku NSZZ "Solidarność" nie zaprzestała działalności związkowej poprzez kolportowanie instrukcji dotyczącej zachowania się członków NSZZ "Solidarność" podczas manifestacji pierwszomajowej, tj czyn z art. 46 ust 1 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. 20.07.1982 Prokuratura Rejonowa w Mławie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ww. i dwóm innym osobom. Sąd Rejonowy w Mławie 03.08.1983 umorzył postępowanie wobec ww. na podstawie amnestii z 21.07.1983. Jednak areszt tymczasowy Marii Antoniny Kaczmarek utrzymano w mocy do 23.12.1982. Materiały złożone do archiwum 03.10.1983 pod sygn. 23/III zniszczono 31.01.1990 za protokołem brakowania nr 1/90. Materiały o sygn. 23/III zniszczono 31.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Maria Antonina Kaczmarek została aresztowana 12.05.1982 jako podejrzana o przestępstwo z art 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym, tzn. że w dniu 23.04.1982, będąc członkiem zawieszonego związku NSZZ "Solidarność" nie zaprzestała działalności związkowej poprzez kolportowanie instrukcji dotyczącej zachowania się członków NSZZ "Solidarność" podczas manifestacji pierwszomajowej. 14.05.1982 podprokurator Prokuratury Rejonowej w Mławie zastosował wobec niej areszt tymczasowy, uzasadniając to tym, że "czyn podejrzanej jest wysoce szkodliwy społecznie". 15.05.1982 została osadzona w Areszcie Śledczym przy ul Rakowieckiej w Warszawie. 20.07.1982 ze względu na skierowanie aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Mławie, ww. została oddana z dyspozycji prokuratury do dyspozycji sądu. 06.08.1982 przeniesiono ją do Aresztu Śledczego w Ostródzie, skąd 23.12.1982 ww. została zwolniona na mocy decyzji Sądu Rejonowego w Mławie, który na wniosek obrońcy uchylił areszt tymczasowy. IPN Ol 54/32 (70/82).
Ankieta pochodząca z daru prywatnego - zbioru Zofii i Zbigniewa Romaszewskich, dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989, wypełniona i przesłana na adres Senatu RP 20.10.1999 przez Marię Antoninę Kaczmarek. Ww. została aresztowana 12.05.1982. Prokuratura Rejonowa w Mławie zastosowała wobec niej areszt tymczasowy i 20.07.1982 wystosowała akt oskarżenia. Ww. podaje, że Sąd prowadził wobec niej sprawę ze szczególnym nasileniem złej woli. Funkcjonariusze SB straszyli jej trzynastoletnią córkę, twierdzili, że już "nigdy nie zobaczy matki, zaczepiali ją na ulicy, czekali na drodze do szkoły, mówili, że powinna się wstydzić takiej matki i że lepiej będzie dla niej, jeśli jej już więcej nie zobaczy". IPN BU 2831/248.
.