Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Bohdan
Nazwisko: Kokosiński
Miejsce urodzenia: Chełm
Data urodzenia: 06-10-1947
Imię ojca: Bohdan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego dotyczące Marka Bohdana Kokosińskiego. Ww. został osadzony pod zarzutem, że prowadził kolportaż materiałów antypaństwowych i odmówił złożenia oświadczenia o zaniechaniu i niepodejmowaniu w przeszłości działalności sprzecznej z obowiązującym prawem na podstawie art. 42 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Internowany w dniu 16.12.1981 w ośrodku odosobnienia w Chełmie (następnie we Włodawie i Zabrzu) na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Chełmie nr 75 z dnia 16.12.1981, zwolniony w dniu 9.03.1982. IPN Lu 77/98 (16/III/82).
3.05.1982 Marek Kokosiński został zarejestrowany jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Uparty" nr. 9174 przez Wydział III WUSW w Chełmie. Powód rejestracji: “negatywna postawa polityczna i propagowanie wrogich poglądów politycznych wśród pracowników Muzeum Okręgowego w Chełmie, jako były przewodniczący KZ NSZZ >Solidarność< prowadził wrogą działalność polityczną, inicjator akcji strajkowych w muzeum, kolporter wydawnictw bezdebitowych”. KE zakończono w dniu 25.06.1989 w związku z nową sytuacją społeczno-polityczna w kraju. Materiały złożono do archiwum Sekcji “C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Chełmie pod sygnaturą 1122/II. Materiały zostały zniszczone w dniu 13.11.1989 roku. Materiały o sygnaturze 1122/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych: karty E-16 i Mkr-2, dziennik rejestracyjny i archiwalny WUSW w Chełmie.
Ww. widnieje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego - darowizna osoby prywatnej pod poz. 3560. IPN Po 161/1.
Marek Kokosiński otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ) o numerze Z-I-2943. Zastrzeżenie zostało wniesione przez Wydział III KWMO w Chełmie na okres od 30.01.1982 do 30.01.1984. W dniu 19.03.1984 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ o numerze Z-I-3281. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.