Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Jerzy
Nazwisko: Skański
Miejsce urodzenia: Chełmża
Data urodzenia: 09-04-1950
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Estera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Skański figuruje jako "członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy GZR (Gdańskie Zakłady Rafineryjne)". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Marek Skański występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Klan", przemianowanej 24.08.1982 na "Związek" nr rej. Gd 37004, prowadzonej w okresie 14.11.1980-10.11.1983 przez Wydział III "A" KW MO w Gdańsku, dotyczącej "ochrony operacyjnej" NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W liście Naczelnika Wydziału III "A" KW MO w Gdańsku z dnia 05.03.1981 do Szefa Departamentu III A, dotyczącym wyborów w strukturach NSZZ "Solidarność" w zakładach pracy podano informację, że w "Gdańskich Zakładach Rafineryjnych Marek Skański w trakcie wyborów wygłosił referat na temat >zagrożenie dla kraju ze strony czerwonej burżuazji<". IPN Gd 003/166 t. 10 (185/IV).
Marek Skański figuruje w kartotece osób internowanych oraz w materiałach operacyjnych krypt. "Gotowość", dotyczących przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność" z terenu woj. gdańskiego prowadzonej w okresie 1981-1982. Akta zawierają m.in. plany rozmów ostrzegawczych, arkusze ewidencyjne osób podlegających internowaniu, opinie dotyczące osób internowanych, wnioski o uchylenie decyzji dot. osób internowanych. Marek Skański został zaopiniowany jako "zagorzały przeciwnik Partii w czasie wyborów do KZ NSZZ >Solidarność<", osoba, "która w okresie bezpośredniego zagrożenia może podjąć działalność przeciwko decyzjom władz, łącznie z sabotażem zakładu". Część akt krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 8 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2).
Marek Skański, pracownik Gdańskich Zakładów Rafineryjnych 13.12.1981 został zatrzymany, a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji nr 110/81 z 12.12.1981, wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Uzasadnieniem internowania było to, że ww. "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego”. Decyzją nr 143 z 29.04.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku wobec ww. uchylono internowanie, uznając że "ustały przyczyny (je) uzasadniające". Z akt wynika, że ww. brał udział w głodówce w dniach 10.02.1982-16.02.1982. IPN Gd 159/136.
Ww. występuje w spisie osób internowanych na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO sporządzonym 31.12.1981 i zawartym w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Renesans"/"Mrowisko", dotyczącej rozpracowania operacyjnego struktur i członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Ww. figuruje w dokumentacji Wydziału Śledczego KWMO w Gdańsku zawierającej meldunki dzienne za okres od 13.12.1981 do 23.12.1982 dotyczące akcji krypt. „Jodła”, związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego. Marek Skański wymieniony jest na liście internowanych w szyfrogramach z 17.12.1981 oraz z 28.04.1982. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
.