Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Jan
Nazwisko: Marciniak
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 13-06-1937
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały WUdsBP w Poznaniu pn. "Wypadki poznańskie - czerwiec 1956 r. - inspiratorzy zajść poznańskich i ich dane personalne". W aktach znajduje się notatka dotycząca uczestników napadu na Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Stwierdzono, że „dnia 28.06.1956 r. Marciniak był pod więzieniem na Młyńskiej (…). Był w Szkole Rolniczej przy ul. Dąbrowskiego – brał udział w rozbijaniu magazynu z bronią. Następnie rozbrajał funkcjonariuszy MO w Junikowie, gdzie zabrał pistolet, z tego pistoletu zza barykady znajdującej się na ul. Kochanowskiego strzelał do Urzędu”. W aktach znajduje się również arkusz ewidencyjny z danymi Włodzimierza Marciniaka. IPN Po 570/17.
Dokumentacja wyodrębniona z worków ewakuacyjnych podczas prac porządkowych wytworzona przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ankiety personalne osób skazanych za dokonanie napadu z bronią w ręku. Litery "A"-" D". Zapisano, że Włodzimierz Marciniak został „aresztowany dnia 29 czerwca 1956 r.[…] za nielegalne posiadanie broni”. IPN BU 01480/174.
Włodzimierz Marciniak był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Kwiaciarnia” (numer rejestracyjny 32944) prowadzonej przez Wydział III KWMO/WUSW w Poznaniu w okresie od 14.05.1982 do 3.02.1984. Stwierdzono, że figurant „czyni starania o papier i farbę drukarską, które to materiały mają być wykorzystane do sporządzenia ulotek w związku ze zbliżającą się 26 rocznicą wypadków poznańskich”. IPN Po 08/1395.
.