Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Ułasowiec
Miejsce urodzenia: PIŃSK
Data urodzenia: 14-02-1901
Imię ojca: Sylwester
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Ułasowiec został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Strzelcach Krajeńskich 23.10.1950 pod zarzutem uprawiania wrogiej propagandy. Od stycznia 1949 do 23.10.1950 na terenie miejscowości Goszczanowiec Piotr Ułasowiec miał rozpowszechniać wiadomości uznane za godzące w interesy PRL i ZSRR, przez co miał czynić przygotowania do obalenia przemocą ustroju PRL. Akt oskarżenia sporządzono 18.12.1950. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 26.01.1951 Piotr Ułasowiec został skazany na 3 lata pozbawiania wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. W poczet zasądzonej kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania. Wojskowy Prokurator Rejonowy na mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii z 20.01.1953 nakazał złagodzenie wyroku skazanemu o połowę, tj. do 1 roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności i nakazał natychmiast zwolnić Piotra Ułasowca z odbywania kary. IPN Po 2/1891 (Sr. 4/51).
Materiały administracyjne Wydz. "C" KWMO w Zielonej Górze. Według zachowanych dokumentów Piotr Ułasowiec miał w latach 1949-1950 rozpowszechniać na terenie miejscowości Goszczanowiec wiadomości uznane za wrogie i fałszywe, a dotyczące stosunków społeczno-gospodarczych panujących w PRL i ZSRR, spółdzielczości produkcyjnej na wsi oraz miał negować osiągnięcia Polski Ludowej. IPN Po 060/119/83 (162/77).
Piotr Ułasowiec w 1961 roku w Szczecinie na terenie Miejskiego Szpitala Dziecięcego m.in.: obraził ("lżył") ustrój Państwa Polskiego. W dniu 24.05.1962 Prokuratura Powiatowa w Szczecinie umorzyła śledztwo, wobec "znikomego niebezpieczeństwa społecznego czynu". Materiały śledcze o sygnaturze 11276/III dotyczące w/w sprawy wytworzone przez KWMO w Szczecinie zostały wybrakowane za protokołem nr 1/81 w 1981. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz materiałów archiwalnych o sygnaturze IPN Sz 0012/509 (1073/IV).
Piotr Ułasowiec figuruje w księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu (lata 1945-1964). IPN Po 3/38 (19/165).
.