Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Jezierski
Miejsce urodzenia: ZDUŃSKA WOLA
Data urodzenia: 11-02-1900
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bolesław Jezierski został objęty postępowaniem sądowym prowadzonym przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w sprawie rozpowszechniania informacji uznanych za godzące w interesy państwa polskiego. Bolesław Jezierski został tymczasowo aresztowany 27.10.1950. Na mocy aktu oskarżenia z 18.12.1950 w/w "został oskarżony o to, że od początku 1949 r. do chwili zatrzymania przez funkcjonariuszy PUBP w Strzelcach Krajeńskich 23.10.1950 r., na terenie swojego miejsca zamieszkania we wsi Ostrowiec, pow. strzelecki, rozpowszechniał wiadomości uznane za antypaństwowe i godzące w interesy państwa polskiego, przez co czynił przygotowania do obalenia przemocą ustroju państwa polskiego". Wiadomości rozpowszechniane przez Bolesława Jezierskiego dotyczyły wojny w Korei, spodziewanego zwycięstwa w niej wojsk amerykańskich i możliwego wybuchu III wojny światowej. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 15.01.1951, Bolesław Jezierski został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. 07.03.1952 Bolesław Jezierski został warunkowo zwolniony z odbywania kary. IPN Po 2/1890 (Sr. 3/51).
.