Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Nowacki
Miejsce urodzenia: WERCHLAND
Data urodzenia: 28-10-1920
Imię ojca: Leon
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Bolesław Nowacki został oskarżony o "rozpowszechnianie na terenie Sulęcina w sierpniu 1950 r. wiadomości uznanych za godzące w ustrój państwa polskiego, wzniecając wśród ludności wrogie nastawianie do państwa polskiego, czym miał czynić przygotowania do zmiany przemocą ustroju państwa". Akta oskarżenia sporządzono 18.11.1950. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego na sesji wyjazdowej w Sulęcinie z 19.12.1950, Bolesław Nowacki został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. W poczet zasądzonej kary wliczono mu okres tymczasowego aresztowania od 12.10.1950. Obrońca skazanego wniósł skargę rewizyjną do Najwyższego Sądu Wojskowego 23.12.1950. Najwyższy Sąd Wojskowy na mocy postanowienia z 21.02.1951 złagodził Bolesławowi Nowackiemu wyrok w zakresie przepadku mienia. Wojskowy Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze złożył wniosek o warunkowe, przedterminowe zwolnienie Bolesław Nowackiego 01.12.1952. Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 05.12.1952 zwolnił warunkowo Bolesława Nowackiego z dalszego odbywania kary. Bolesław Nowacki został wypuszczony z więzienia 12.12.1952. Na wniosek Bolesława Nowackiego, Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze zdecydował 15.05.1974 o zatarciu skazania Bolesława Nowackiego. Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze na mocy postanowienia z 30.06.1993 stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 19.12.1950. IPN Po 2/1874 (Sr. 30/50).
Opracowanie Wydziału „C” KWMO w Zielonej Górze z lat 1973-1976 pt. „Faktologia. Wroga propaganda M-P. Lata 1945-1970. Kopie”. Według informacji zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym, Bolesław Nowacki w lipcu 1950 "rozpowszechniał na terenie Sulęcina informacje uznane za wrogie i fałszywe". IPN Po 060/119/81 (162/75).
Opracowanie Wydziału „C” KWMO w Zielonej Górze z lat 1973-1975 pt. „Faktologia. Wroga propaganda L-R. Lata 1945-1970. Brudnopisy”. Według informacji zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym, Bolesław Nowacki w lipcu 1950 rozpowszechniał na terenie Sulęcina "informacje uznane za fałszywe i godzące w ustrój państwa polskiego". Został aresztowany 09.10.1950 przez funkcjonariuszy PUBP w Sulęcinie. IPN Po 060/119/86 (162/80).
.