Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Leszek
Nazwisko: Radajewski
Miejsce urodzenia: Lębork
Data urodzenia: 18-03-1959
Imię ojca: Marian
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru w sprawie prowadzonej przeciwko Andrzejowi Radajewskiemu, studentowi IV roku filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, oskarżonemu o to, że w dniu 15.12.1981 w Gdańsku rozpowszechniał nielegalne ulotki, tj. o czyny z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Ww. 15.12.1981 został zatrzymany po wskazaniu go funkcjonariuszom MO przez osobę cywilną. 17.12.1981 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni wszczęła wobec ww. śledztwo, które zamknięto 21.12.1981. Tego samego dnia sporządzono akt oskarżenia. Akta zawierają m.in. wniosek o rewizję nadzwyczajną i podniesienie wyroku do 6 lat pozbawienia wolności przy utrzymaniu w mocy 2 lat pozbawienia praw publicznych, przeciwko ww., złożony 18.01.1982 przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie. Naczelny Prokurator Wojskowy uznał wydany i uprawomocniony w dniu 28.12.1981 wyrok 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych za "rażąco niewspółmiernie łagodny". 05.02.1982 Izba Wojskowa Sądu Najwyższego oddaliła rewizję nadzwyczajną. IPN Gd 267/6823 (Pm.Śl. II-7/810).
Akta sądowe w sprawie Andrzeja Radajewskiego, który 28.12.1981 po rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym, został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat za to, że „w dniu 15.12.1981 rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać, niepokój publiczny lub rozruchy, bądź przyczynienie się do ich przewlekania w czasie i miejscu w ten sposób, że około godz. 17.30 w tramwaju linii nr 12 wręczył nieustalonemu mężczyźnie zakazane debitem komunikacyjnym druki, w tym ulotki o nazwie "Apel" i "Komunikaty" nr 2 i 3 z dnia 15.12.1981 "Krajowego Komitetu Strajkowego". 08.03.1983 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił ww. sześciomiesięcznej przerwy w karze w celu kontynuowania studiów. 30.04.1983 Przewodniczący Rady Państwa skorzystał w stosunku do ww. z prawa łaski poprzez warunkowe zawieszenie reszty kary na okres próbny 2 lat. IPN Gd 253/9197 (Sm.W. 4/81).
Akta stanowią teczkę osobową tymczasowo aresztowanego postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 17.12.1981 Andrzeja Radajewskiego w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-7/81. Ww. został osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 4/81) z 28.12.1981 na karę 3 lat pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał od 09.02.1982 w Zakładzie Karnym w Koronowie, skąd 09.04.1982 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach. Zwolniony 10.03.1983 w związku z uzyskaniem przerwy w odbywaniu kary. IPN By 165/43 (39/394B).
Akta w sprawie postępowań ułaskawieniowych prowadzonych na podstawie przepisów uchwały Rady Państwa z dnia 20.12.1982. Akta zawierają dokumenty związane z osobami w sprawie których składano prośby o ułaskawienie: opinie, korespondencję, także karty ewidencyjne, w tym dokumenty dotyczące Andrzeja Radajewskiego. IPN Gd 012/63, t. 1-2 (101/III).
.