Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Ryszard
Nazwisko: Pieczulski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 08-11-1953
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982 i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9. Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym most pontonowy na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.



Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Fotograf" nr rejestracyjny 19466 prowadzonej od 12.08.1981 do 25.07.1983 przez Wydział III "A" KW MO w Bydgoszczy z powodu zaangażowania w działalność NSZZ "Solidarność". W prowadzonych dyskusjach w zdecydowanie wrogi sposób przedstawiał sytuację społeczno-polityczną w kraju. Angażował się również w działalność Regionalnego Komitetu Więzionych za Przekonania w Bydgoszczy. Z A. Pieczulskim została przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza w wyniku, której zaprzestał działalności. Akta złożono do archiwum pod sygn. 6092/II. Akta o sygn. 6092/II zniszczono 25.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem (JW 1636). Powołany 5.11.1982, przydzielony do 6. kompanii pontonowej 10.11.1982. Zwolniony z powodu choroby do miejsca zamieszkania 19.11.1982. IPN By 674/7.
.