Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Dolata
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 27-12-1948
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12573 prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III i Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku dotycząca „wydarzeń grudniowych” w 1970 na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70'. Adam Dolata, student Politechniki Gdańskiej, był zatrzymany od 17.12.1970 do 22.12.1970 w Areszcie Śledczym w Gdańsku. IPN Gd 003/14 t. 41, 43, 51, 67, 77 (15/IV).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Stocznia” nr rej. 6100 prowadzonej od 21.08.1980 do 24.02.1981 Wydz. III „A” KWMO w Toruniu dotyczące strajku w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu. Strajk rozpoczął się 21.08.1980, gdy pracownicy Wydziału Mechanicznego P-1 nie przystąpili do pracy, lecz w zorganizowanych grupach dyskutowali na temat regulacji płac i aktualnej sytuacji w Gdańsku. Następnie przeprowadzili rozmowy z dyrekcją zakłady z udziałem I Sekretarza KM PZPR. Adam Dolata wszedł w skład prezydium zakładowego komitetu strajkowego. Był szczególnie aktywny w czasie rozmów z dyrekcją zakładu, podpisywał wszystkie petycje i rezolucje. 25.08.1980 Adam Dolata zwołał zebranie strajkującej załogi (około 70 osób) w celu przedyskutowania postulatów strajkowych. 01.09.1980 podpisano porozumienie, w którym władze wojewódzkie zgodziły się na spełnienie postulatów strajkujących, m.in. przekształcenie komitetów strajkowych w komitety założycielskie związków zawodowych i wyznaczenie lokalu na siedzibę związku. Strajkujący zobowiązali się do podjęcia normalnej pracy 02.09.1980. W materiałach znajdują się doniesienia od TW pseud. „Rzewuski” i TW pseud. „Jacek” na Adama Dolatę. Sprawę zakończono „poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych”, a materiały złożono 24.02.1981 do archiwum pod sygn. 631/II. IPN By 081/379 (631/II).
Dokumentacja akcji operacyjno-zabezpieczającej krypt. „Gotowość” dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie województwa toruńskiego prowadzona od 13.02.1981 do 10.01.1983 przez Wydz. II/ III/ III „A”/ IV, Wydz. Śledczy KWMO w Toruniu. W aktach znajduje się „wniosek dotyczący izolacji” Adama Dolaty z 10.12.1981 wystawiony przez Wydz. III „A” KWMO w Toruniu. Ww. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność i członkiem Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej, nielegalnej partii grupującej największych aktywistów związkowych. IPN By 466/3 (IPN 0754/84, 156/84).
Materiały Wydz. Śledczego KWMO w Toruniu za okres od 13.12.1981 do 30.06.1982 zawierające akta internowanych w ramach akcji „Jodła” w czasie stanu wojennego na terenie województwa toruńskiego. Na mocy decyzji nr 167/81/OEA wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu Adam Dolata został internowany w ośrodku odosobnienia w Potulicach. Przeniesiony następnie do ośrodka odosobnienia w Strzebielinku. 25.06.1982 Zastępca Naczelnika Wydz. V KWMO w Toruniu złożył wniosek o uchylenie internowania wobec Adama Dolaty, scharakteryzowanego jako aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” i Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej. W czasie internowania Wydz. V KWMO w Toruniu miał zapewnić „operacyjne zabezpieczenie dopływu informacji o postawie i poglądach” Adama Dolaty. Na mocy decyzji nr 167/81-OEA/175 wydanej 30.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu internowanie wobec Adama Dolaty zostało uchylone. IPN By 082/1 t. 2 (54/III), IPN By 076/321.
Akta Adama Dolaty internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach na mocy decyzji nr 167/81-OEA wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. 31.03.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. Internowanie uchylono na mocy decyzji nr 167/81-OEA/175 wydanej 30.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Zwolniony z ośrodka odosobnienia 11.07.1982, ponieważ w dniu wydania decyzji o uchyleniu internowania był na przepustce. IPN Gd 159/215.
.