Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Brzeziński
Miejsce urodzenia: Słupca
Data urodzenia: 01-05-1942
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kazimierz Brzeziński był figurantem sprawy (rejestrowany 05.01.1981). Był przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Wojewódzkim w Koninie. Sprawa dot. nastrojów niezadowolenia i akcji protestacyjnej pracowników szpitala o charakterze politycznym. Materiałów o sygn. archiwalnej 796/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Kazimierz Brzeziński został internowany w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że „prowadzi działalność godzącą w podstawowe interesy PRL”. Internowanie uchylono 20.09.1982. IPN Po 064/7/3, IPN Gd 162/152.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kazimierz Brzeziński został objęty rozpracowywaniem w ramach KE jako były aktywny działacz „Solidarności”, organizator akcji protestacyjnych i strajkowych. Zakończono w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność” oraz postępującym procesem reform politycznych. IPN Po 035/1271 (1422/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kazimierz Brzeziński występuje w materiałach sprawy. Podlegał obserwacji operacyjnej w związku z udziałem w uroczystościach kościelnych organizowanych przez działaczy „Solidarności”. Należał do osób zaangażowanych w organizację i budowę pomnika o. Maksymiliana Tarejwo w Koninie. Sprawa dot. działalności byłych członków NSZZ „Solidarność” Region Konin. IPN Po 035/1284/9 (1435/II).
.