Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Piotr
Nazwisko: Więcławek
Miejsce urodzenia: Przysieka
Data urodzenia: 30-03-1953
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Garowy” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 17.05.1988 pod numerem KA-66432 przez Sekcję V RUSW w Dąbrowie Górniczej. Jan Więcławek został objęty kontrolą operacyjną, ponieważ był jednym z inicjatorów złożenia w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach wniosku o rejestrację NSZZ „Solidarność” Pracowników Kombinatu Metalurgicznego „Huta Katowice”. Celem sprawy było „rozpoznanie planów i zamierzeń” ww., ustalenie „posiadanych kontaktów i powiązań z b. działaczami >Solidarności<” oraz „neutralizacja działalności prowadzonej przez figuranta”. W związku z prowadzoną inwigilacją ww. był kontrolowany przez osobowe źródła informacji. Sprawę zakończono 11.09.1989 w związku z „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. W dn. 17.10.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43653/II, a 22.11.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano. Akta IPN Ka 230/2983 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 048/618 (43653/II), IPN Ka 0169/1468 (43653/2) mikrofilm, IPN Ka 230/2980 (43653/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Komisja” zarejestrowana w ewidencji operacyjnej pod numerem KA-52605, prowadzona była w okresie od 30.09.1987 do 22.09.1989 przez Sekcję V RUSW w Dąbrowie Górniczej. Sprawę założono w związku z informacją, że na terenie Kombinatu Metalurgicznego „Huta Katowice” została wznowiona działalność „Solidarności”. SOR zakończono w 21.09.1989 z uwagi na legalizację NSZZ „Solidarność”. Jan Więcławek występuje w aktach sprawy w związku informacją dotyczącą założenia KE „Garowy”. W dn. 09.11.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40132/II. Akta IPN Ka 230/2857 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/2857 t. 1 (40132/II).
.