Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa
Nazwisko: Jeliczek
Nazwisko rodowe: Sobota
Miejsce urodzenia: Mikołów
Data urodzenia: 28-09-1954
Imię ojca: Eryk
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teresa Jeliczek była kontrolowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 01.03.1982 pod numerem KA-48699 i prowadzonego przez Wydział IV KWMO Katowice, a następnie przez Referat IV KMMO/RUSW Gliwice i Grupę VI RUSW Gliwice. Ww. została objęta kontrolą operacyjną z uwagi na fakt, iż do 13.12.1981 była członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Bujakowie, a po wprowadzeniu stanu wojennego „utrzymywała kontakty” z działaczami związkowymi. Celem KE było ustalenie i rozpoznanie kontaktów ww. z osobami znanymi z „nielegalnej działalności opozycyjnej”, „neutralizowanie negatywnego wpływu figurantki na otoczenie” oraz „uzyskanie materiałów kompromitujących bądź obciążających”. W ramach sprawy z ww. przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. 20.07.1982 została ostrzeżona przed konsekwencjami organizowania „wrogich wystąpień w związku z dniem 22 lipca”. KE został zakończony 11.10.1988 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dn. 10.11.1988 akta sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43070/II, a 19.12.1988 materiały archiwalne zostały zmikrofilmowane (sygn. 43070/2). IPN Ka 0169/881 (43070/2) mikrofilm.
.