Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Stanisław
Nazwisko: Konieczko
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 29-10-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego. Janusz Konieczko został internowany na podstawie decyzji nr 238/B/81 z uwagi na fakt, iż „nawoływał do strajku”. Od 13.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, a 23.03.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony 28.04.1982 na podstawie decyzji nr 84/B/82 o uchyleniu internowania. Materiały o sygn. IPN Ka 41/161 to karta depozytowa internowanego. IPN Rz 56/14, IPN Ka 41/161.
Akta administracyjne Wydziału „C” KWMO w Częstochowie, które zawierają wykaz osób z terenu byłego woj. częstochowskiego internowanych od 13.12.1981 do 1982. Ww. występuje w aktach z uwagi na fakt internowania w okresie od 13.12.1981 do 29.04.1982. IPN Ka 0220/2 (Cz/C-248).
Janusz Konieczko był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Odnowiciel”, który został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 18.06.1982 pod numerem Cz 6362. W dn. 11.07.1984 KE przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Odnowiciel”. Sprawę prowadził Wydział V KWMO/WUSW Częstochowa. W dn. 14.01.1987 ww., został przerejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR „Struktura” nr rej. Cz 6428. W dn. 17.01.1990 materiały sprawy zniszczono ze względu na „nikłą wartość operacyjną”. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (następnie SOR) krypt. "Struktura" została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 06.08.1982 pod numerem Cz 6428 i dotyczyła „wrogiej negatywnej działalności o charakterze politycznym” prowadzonej na terenie Huty im. B. Bieruta w Częstochowie. W dn. 02.05.1983 SOS przerejestrowano na SOR „Struktura”. Sprawa prowadzona była przez Wydział V KWMO/WUSW Częstochowa. Janusz Konieczko, „figurant” SOR „Odnowiciel” nr rej Cz 6362 został zarejestrowany do SOR „Struktura” nr rej. CZ-6428 w dn. 14.01.1987. W dn. 17.01.1990 materiały sprawy zniszczono ze względu na „nikłą wartość operacyjną”. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Meldunki operacyjne przesyłane przez poszczególne WUSW z terenu kraju do Biura "C" MSW w Warszawie w 1987 roku, w celu stworzenia „Informatora o nielegalnych organizacjach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. Janusz Konieczko występuje w materiałach w związku z omówieniem „nielegalnej organizacji” działającej od 1983 roku na terenie Huty im. Bieruta w Częstochowie i należącej do „najliczniejszych i najlepiej zorganizowanych grup podziemia politycznego” w województwie. Ww. należał do „czołowych działaczy” organizacji i wraz z innymi zajmował się m.in. kolportażem „wrogich wydawnictw” tj. „Wytrwamy”, „Nadzieja”, „Robotnik”, zbieraniem składek pieniężnych i „utrzymywaniem łączności z innymi ośrodkami na terenie kraju”. IPN BU 0326/558 t. 1.