Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Daniela Barbara
Nazwisko: Hałgas
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Data urodzenia: 09-01-1948
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Daniela Hałgas była rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Jutro" nr rejestr. Op 27156 prowadzonej w okresie 18.01.1982-06.07.1983 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Opolu. Sprawa została założona w związku z rozrzuceniem w dn. 15.01.1982 ulotek na terenie Kędzierzyna-Koźla. Ulotki o treści antysocjalistycznej wzywały do oporu przeciwko Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. W ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Jutro" zajmowano się również przypadkami kolportażu ulotek "Przed Jutrem", które miały miejsce na terenie Kędzierzyna-Koźla do końca 1982. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z wykryciem sprawców produkcji i kolportażu ulotek "Przed Jutrem" oraz skazaniem za prowadzoną działalność przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Materiały złożono w dn. 06.07.1983 do archiwum do nr 11745/II, a następnie zmikrofilmowano dn. 26.08.1987. IPN Wr 065/818 (11745/II).
Internowana w dn. 09.05.1982 na podstawie decyzji nr 34/82 KWMO w Opolu i osadzona w areszcie z uwagi, że w okresie stanu wojennego podejmowała czynności zmierzające do prowadzenia nielegalnej działalności zagrażającej interesom PRL. W dniu 12.05.1982 przetransportowana do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona z internowania w dniu 16.07.1982 na mocy decyzji nr 123/82 o uchyleniu internowania. IPN Wr 012/3196 t. 4, 11, 14 (2499/III).
Internowana decyzją nr 34/38 wydaną przez KWMO w Opolu dn. 09.05.1982 za to, ze w okresie stanu wojennego podejmowała czynności przygotowawcze zmierzające do prowadzenia nielegalnej działalności zagrażającej interesom PRL. Od 12.05.1982 przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona z internowania decyzją KWMO Opole nr 123/82 z 16.07.1982 o uchyleniu internowania. Z karty EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Opole wynika, że z internowania zwolniona została 24.07.1982. IPN Bi 53/28, IPN Po 161/1, IPN Po 561/1.
Kontrolowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Zawiedziona" nr rejestr. Op 28014 prowadzonego w okresie od 18.10.1982 do 22.08.1984 przez Wydz. V/ III KWMO/WUSW w Opolu oraz RUSW w Kędzierzynie-Koźlu po jej zwolnieniu z internowania, z uwagi na prowadzenie w dalszym ciągu działalności związkowej. Prowadzenie sprawy zakończono w związku ze zmianą przez Daniele Hałgas miejsca pracy i związanym z tym brakiem możliwości kontroli operacyjnej. Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Zawiedziona" dn. 22.08.1984 złożono do archiwum pod nr 11905/II, a następnie zmikrofilmowano dn. 07.09.1987. IPN Wr 065/910 (11905/II).
.