Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz
Nazwisko: Bajda
Miejsce urodzenia: Kamień Pomorski
Data urodzenia: 03-10-1963
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła nielegalnej działalności figurantów sprawy w ramach organizacji „Ruch Wolność i Pokój”. Dariusz Bajda wymieniony jest w aktach jako osoba karana w związku z odmową odbycia służby wojskowej. IPN Sz 0053/683, IPN Sz 0011/1970 (17620/II)
Akta prokuratorskie Dariusz Bajda skazany został w dn. 09.05.1988 wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z uchylaniem się od odbycia zasadniczej służby wojskowej. Sąd przyjął, iż skazany dopuścił się tego przestępstwa w związku z wyznawaniem przekonań pacyfistycznych. W dn. 08.08.1988 Uchwałą Rady państwa został ułaskawiony i darowano mu resztę kary pozbawienia wolności. IPN Bu 1209/2327, IPN Bu 1207/177
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa założona w związku z podejrzeniem, że Dariusz Bajda, zwolniony z odbywania kary podejmie działalność na rzecz Ruch "WiP". W toku prowadzenia sprawy nie potwierdzono zagrożenia. Materiałów brak. Wycofano decyzją jednostki.
Akta sądowe Dariusz Bajda wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego z dn. 09.05.1988 został skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z uchylaniem się od służby wojskowej. Kolejna rozprawa miała miejsce 14.07.1989 przed Sądem Rejonowym w Słubicach w związku z niestawieniem się Dariusza Bajdy do odbycia zastępczej służby wojskowej. Sprawa ta została umorzona, a prokurator Rejonowy w Kamieniu Pomorskim złożył rewizję od wyroku na niekorzyść D. Bajdy. Ostatecznie Sąd Rejonowy w Słubicach 21.12.1989 postępowanie karne umorzył na zasadzie amnestii z 07.12.1989. IPN Sz 249/2, IPN Sz 649/1
.